Previous Page  7 / 78 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 7 / 78 Next Page
Page Background

7

Türkiye, genç nüfusu, yükselen eğitim

seviyesi, teknolojik ve ekonomik alt

yapı ve gelişimi dikkate alındığında

sigortacılığın

gelişimine

uygun

potansiyele sahip bir ülke olarak

görülmektedir. Bu özellikleri nedeniyle

de Türkiye Sigorta sektörü finans

dünyasının ve yabancı yatırımcıların

dikkatini çekmeye devam etmektedir.

Sigorta sektörümüzün geçtiğimiz

10 yıldaki gelişimine ve büyümesine

bakıldığında, hak ettiği konuma

doğru hızla yol aldığını görmekteyiz.

Ancak

kanaatimce

yeterli

risk

değerlendirilmesi yapılamaması ve

buna bağlı olarak sigortacılık tekniğine

uymayan fiyatlama nedeniyle sektör

karlılıkta arzu edilen sonuçları henüz

elde edememektedir. Bu bağlamda,

Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi,

sistem içerisinde yer alan tüm

taraflara doğru risk değerlendirmesi

yapılabilmesi açısından gerekli olan

bilgiyi sağlamada hayati önemde

faaliyete sahip konumdadır.

Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi,

sigorta poliçeleri ile ilgili tüm bilgileri

kendi sisteminde toplayarak geliştirdiği

uygulamalar ve projeler ile hem

sistem üzerinde kontrol sağlamakta,

hem

de

sigortalıların,

sigorta

şirketlerinin ve kamunun haklarını

koruma yolunda önemli görevler

üstlenmektedir. Bu görevlerin başında

sigorta sektöründeki suistimallerin

engellenmesi ve sigortalılık oranlarının

artırılması gelmektedir.

Sektör genelinde uygulama birliğinin sağlanması, sağlıklı

fiyatlandırma yapılabilmesi, suistimallerin önlenmesi,

güvenilir istatistiklerin oluşturulması, sigorta sistemine

olan güvenin artırılması, kamu gözetim ve denetiminin

etkinleştirilmesinde aktif rol oynayan Sigorta Bilgi ve

Gözetim Merkezi’nin kurulduğu günden bugüne başarılı

projeler gerçekleştirerek sigorta sektörünün gelişimine

ciddi katkıda bulunduğu müşahade edilmektedir.

Bu katkıların en başında SigortaBilgi veGözetimMerkezi’nin

gerçekleştirdiği

Sigorta Suistimalleri Bilgi Paylaşım

Sistemi (SİSBİS)

gelmektedir.

Sigorta Suistimalleri Bilgi

Paylaşım Sistemi (SİSBİS)

, üçüncü şahıslardan ve sigorta

Turkey,

when

country’s

young

population,

increasing

education

level, and economic infrastructure

and development are taken into

consideration,seemstobeacountrywith

big potential for the insurance industry

to develop. And with these features,

Turkish Insurance Industry continues

to attract the attention of the world of

finance and foreign investors. Looking

at the development and progress of

our insurance industry during the last

10 years, we see that it moved forward

with assured steps towards the position

it deserves. However, in my opinion

the insurance industry in Turkey fails

to achieve the desired results in terms

of profitability due to lack of sufficient

risk analysis and the resulting incorrect

pricing that is not based on insurance

business logic. In this regard, Insurance

Information and Monitoring Center has

a crucial and vital position in terms of

providing the information required for

effective and correct risk analysis for all

stakeholders in the system.

With the applications and projects

it developed by collecting in its own

system, all information related

to insurance policies, Insurance

Information and Monitoring Center

both controls the system and assumes

important responsibilities in terms of

protecting the rights of beneficiaries,

insurance companies and the public.

Among these duties are prevention

of insurance fraud and increasing

insurance rates.

Insurance Information and Monitoring Center plays an

active role in achieving uniformity of practices and effective

pricing, prevention of fraud, creation of reliable statistics,

increasing confidence in the insurance systemand in ensuring

state control and inspection on the insurance industry.

And since the day it was founded Insurance Information

and Monitoring Center has developed numerous successful

projects and made significant contributions to the insurance

industry with these projects.

One of the biggest contributions of Insurance Information

and Monitoring Center to the insurance industry is the

Information Sharing System for Insurance Fraud

(SİSBİS)

. Information Sharing System for Insurance Fraud

OPINION / COMMENT

GÖRÜŞ / YORUM

Sektör genelinde uygulama

birliğinin sağlanması, sağlıklı

fiyatlandırma yapılabilmesi,

suistimallerin önlenmesi, güvenilir

istatistiklerin oluşturulması,

sigorta sistemine olan güvenin

artırılması, kamu gözetimve

denetiminin etkinleştirilmesinde

aktif rol oynayanSigorta

Bilgi veGözetimMerkezi’nin

kurulduğu günden bugüne başarılı

projeler gerçekleştirerek sigorta

sektörünün gelişimine ciddi katkıda

bulunduğumüşahade edilmektedir.

Insurance Information andMonitoring

Center plays an active role in achieving

uniformity of practices and effective

pricing, prevention of fraud, creation

of reliable statistics, increasing

confidence in the insurance systemand

in ensuring state control and inspection

on the insurance industry. And since

the day itwas founded Insurance

Information andMonitoring Center

has developed numerous successful

projects andmade significant

contributions to the insurance industry

with these projects.