Previous Page  84 / 86 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 84 / 86 Next Page
Page Background

84

Did you know that the

other party could learn the

insurance company of the

other party in an accident?

www.sbm.org.tr

adresinden online işlemler/

kaza tarihindeki poliçe bilgilerini sorgulama

adımından kaza tarihindeki ilgili sigorta şirketi

bilgilerinize ulaşabilirsiniz.

You can access the related insurance

company information on your accident data

from the “retrieve policy information on

accident date” under “online transactions” on

www.sbm.org.tr.

Maden çalışanlarına yapılması zorunlu hale

gelen ferdi kaza sigortası için kişi başına

sakatlanma ve ölüm teminatı 150 bin lira, net

prim de 700 lira olarak belirlendi.

For the individual accident insurance that

became mandatory for mine workers,

disability and death coverage per person has

been determined as 150 thousand Liras and

the net premium has been determined as 700

Liras.

5664 SMS servisimizden 4 tl ücret karşılığın-

da sadece hasar bilgilerinizi öğrenebilirsiniz.

“eksik veya yanlis bilgi, kontrol edip yeniden

deneyiniz.” mesajlarından ücret alınmamak-

tadır.

You can get your claim information by sending

an SMS to 5664 SMS service for a fee of 4

TL. The messages saying “incomplete or

incorrect information, please check and try

again”, are free of charge.

Sigorta şirketleri tarafından tanzim edilen

poliçe, ek belgeler ve hasar bilgileri yine

sigorta şirketleri tarafından sistemimize

transfer edilmekte ve herhangi bir değişiklik

yapmadan sistemimizde yansıtılmaktadır.

The policies, additional documents and

claim information arranged by the insurance

companies are transferred to our system

again by the insurance companies and are

reflected to our system without any change

made to them.

BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?

DID YOU KNOW?

Trafik Kazasında Karşı

Tarafın Sigorta Şirketini

Öğrenebileceğinizi Biliyor

muydunuz?

Maden Çalışanlarına 150

Bin TL Teminat Verildiğini

Biliyor muydunuz?

Hatalı 5664 SMS

Gönderimlerinden Ücret

Alınmadığını Biliyor

muydunuz?

Tüm Sigorta Bilgilerinin

SBM’de Toplandığını Biliyor

muydunuz?

Did you know insurance

coverage provided for mine

workers is 150 Thousand TL?

Did you know incorrect 5664

SMS messages are free of

charge?

Did you know all insurance

data and information are

collected at SBM?