Previous Page  23 / 35 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 23 / 35 Next Page
Page Background

KOMİTE ÜYELERİ

Özcan DUYSAK

(SAİK Üyesi)

Yalçın KAYA

(SEİK Başkanı)

KATILIMCILAR

Çetinay KARAOL

(SEİK Üyesi)

Erkan ÇİNKO

(SBM Birim Yöneticisi)

Özkan DEĞİRMENCİ

(SBM Birim Yöneticisi)

BAŞKAN

Aydın SATICI

SBM Merkez Müdürü

BAŞKAN YARDIMCISI

K. Tufan TEKİN

SBM Çözüm Geliştirme Direktörü

Danışma Komitesi

ulaşabilen, sektörün tüm paydaşlarına mesajlarını iletebilen

çok daha güçlü bir kurum haline gelmiştir.

Danışma Komitesi, 19 Nisan ve 31 Mayıs tarihlerinde SBM

Merkez ofisinde iki kez toplanmıştır. Bu toplantılarda SBM

Yönetim Komitesi tarafından değerlendirilmek üzere; acente

ve eksperlerin bireysel işlerinde gereken kaliteyi sağlaması,

İcra Kurulu üyelerinin yapılan işi değerlendirebilmesi ve

daha kaliteli iş yapılabilmesi amacıyla çeşitli fikir alış verişleri

yapılmıştır.

Toplantıda SBM' nin yeni yapılanması ve bu yapı ile

sektöre sağlanacak fayda ve imkânlar da Komite üyelerine

anlatılmıştır.

Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi’nin görevleri ile ilgili olarak

Yönetim Komitesine istişari görüş vermek ve önerilerde

bulunmak amacıyla Merkez nezdinde kurulan Danışma

Komitesi, ilk toplantısını Hazine Müsteşarlığı Sigortacılık

Genel Müdürü Ahmet Genç başkanlığında 11 Nisan

2013 tarihinde gerçekleştirdi. Genç, “kick off (başlangıç)”

toplantısında komitenin misyon ve vizyonu hakkında üyeleri

bilgilendirdi.

Kurulan bu komite ile Acente ve Eksperlerin SBM Yönetim

Komitesine görüş vermeleri sağlanmış olup, SBM’nin Acente

ve Eksperlerin görüşünü alarak daha sağlıklı sektör analizi

ve stratejisi oluşturabilmesi hedeflenmiştir. Böylece SBM,

Danışma Komitesi ile birlikte çok daha geniş kesimlere

SEİK:

Sigorta Eksperleri İcra Komitesi.

SAİK:

Sigorta Acenteleri İcra Komitesi

SAİK ve SEİK, SBM Danışma Komitesinde

HABER 23