Previous Page  21 / 35 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 21 / 35 Next Page
Page Background

Kritik seviyedeki bir veritabanının bağımsız bir kopyasının

farklı bir lokasyonda tutulması kadar doğal bir planlama

düşünülemez. 10g versionunda bir “primary database”in

aynı anda en fazla 9 standby database kopyası

oluşturulabiliyordu. 11gR2 ile 32 “standby database”ini

aynı anda beslemek mümkündür.

Aslında Active Data Guard teknolojisi Oracle 8i’den beri

geliştirilen data guard teknolojisine dayanmaktadır. Her

yeni sürümde gelişimi devam etmiş ve büyük bir olasılıkla

da gelecek sürümlerde de devam edecektir.

Geçen sayımızda Oracle 11gR2 versiyonuyla birlikte gelen

yeni özelliklere kısaca değinmiştik. Bu sayımızda Oracle’ın

felaket kurtarma çözümü olan Active Data Guard hakkında

temel bilgileri vermeye çalışacağım.

Active Data Guard teknolojisi, bir üretim veritabanından

(primary database) eş zamanlı olarak, veritabanları

(standby databases) oluşturmak, izlemek ve yönetmek

için otomasyon yazılımları sağlar. Bir Active Data Guard

standby database, ana veritabanının bire bir kopyasıdır ve

readonly (sadece okunabilir) durumdadır. Ana veritaba-

nındaki süregelen değişiklikler hiçbir değişime

uğramadan “standby database”lere birebir

uygulanır. Bunun anlamı ana veritabanına yük

getiren işler için (anlık sorgulamalar, raporların

alınması ve yedekleme işlemleri gibi) “active

standby database”in kullanılabilir olmasıdır. Bu

sayede ana veritabanı tüm performansını gerçek

müşterilerine sunabilecektir.

Active Data Guard, “standby database”inin ana

veritabanında oluşabilecek hatalardan izole

edildiği bir mimari yapı sağlar. Ana veritabanındaki

değişiklikler direkt olarak “memory”den iletilmektedir.

Bundan dolayıdır ki, ana veritabanında oluşabilecek

I/0 hataları standby database tarafında bir hataya

sebep olmamaktadır. Her iki taraftaki veritabanının

yazılımları farklı lokasyonlarda konuşlandırıldığından

firmware ve software bozulmalarından izole

edilmişlerdir. Oracle, “standby database”ine

redologları uygulamadan önce bozulma saptama

kontrolleri yaparak, fiziksel ve mantıksal veri

tutarlılığını garanti altına alır. Ana veritabanında

meydana gelebilen donanım hatalarına (memory,

cpu, disk, NIC) ve veri transferi hatalarına bağlı gizli

bozulmalar tespit edilerek standby veritabanının

etkilenmesi engellenir.

Active Data Guard

Veritabanı Müdürü

(SBM)

Tansel

BAŞARIR

UZMAN GÖZÜYLE 21