Previous Page  19 / 35 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 19 / 35 Next Page
Page Background

İş akışı

Bu genelge ile bir önceki genelgeye göre değişen adımlar

aşağıdaki gibi özetlenebilir:

Sigortalıya eksper atama sürecinin başında eksperi

serbestçe atayabilmesi ya da rastgele atayabilme

seçenekleri eklendi.

Eksperin atama talebine ilişkin değerlendirme süreci 2

saatten 3 iş gününe çıkarıldı.

Yine eksperin bu süre içerisinde herhangi bildirimde

bulunmaması halinde işi kabul ettiği varsayıldı.

Yapılan bu değişiklikler ile EKSİST sisteminin genel iş akışı

aşağıdaki gibi oluşmuştur.

Sonuç

Umarım sigorta sektörünün temel sorunu olan sigortacılığa

güven bu uygulama ile daha da güçlenir. Çünkü bu

uygulamada sektörün tüm paydaşları birbirleri ile çok yakın

iletişim içerisinde kalacak. Sigortalıların haklarını araması,

eksperlerin “eksperlik kurumunu”nun bağımsızlığını en iyi

şekilde temsil edebilmesi, sigorta şirketlerinin de müşteri

memnuniyetini ön planda tutma isteği, paydaşların ortak bir

gayede buluşmasını sağlayabilir.

Temennim sigortalıların, eksperlerin ve sigorta şirketlerinin

EKSİST sistemi içerisindeki atamalarda çok fazla ihtilaf

durumunda kalmaması ve ihtilaf eksperlerine çok iş

düşmemesi şeklinde…

Bu düzenlemeye sektörden itiraz geldiği kadar düzenle-

meden mutlu olanlar da vardı. Fakat beklenen ilgi

oluşmadı. 1,5 yılda yaklaşık 500 eksper atama talebi

yapıldı.

Sonunda yürütmenin durdurulması için Danıştay’da dava

açıldı. Danıştay da bu uygulamayı, genelgenin bazı

maddelerinin 5684 sayılı Sigortacılık Kanunu’nun 22’nci

maddesine uygun olmadığı gerekçesiyle durdurma kararı

verdi.

Durdurma kararının ana sebeplerini şu şekilde sayabiliriz:

Eksperlerin sistem tarafından rastgele atanması (kanuna

göre serbestçe atanmalıdır).

Eksperin, atama talebini kabul ya da red ettiğini 2 saat

içinde bildirmek zorunda olması (kanuna göre bu süre 3

gün).

Eksperin, atama talebini belirtilen süre içinde

cevaplamaz ise işi reddetmiş sayılması (kanuna göre

eksper bildirimde bulunmaz ise işi kabul etmiş sayılır).

Durdurma kararının ardından, Hazine Müsteşarlığı 29

Nisan tarih ve 2013/7 sayılı bir genelge yayınladı ve 13

Mayıs 2013 tarihi itibari ile “yeni EKSİST” tekrar yürürlüğe

girdi.

Yeni EKSİST

UZMAN GÖZÜYLE 19