Previous Page  28 / 35 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 28 / 35 Next Page
Page Background

2012 ve 2013‘te 5 aylık dönemde en çok kaza gerçekleşen illerdeki kaza sayıları aşağıdaki gibi

göre Ardahan’da sadece 90 adet kaza gerçekleşmiştir.

Ardahan’dan sonra en az kaza gerçekleşen diğer illerimiz

Tunceli, Kilis, Hakkari ve Bayburt’tur.

2012 yılı ile 2013 yılının 5 aylık (Nisan, Mayıs, Haziran,

Temmuz, Ağustos) dönemini karşılaştırdığımızda ilk 5

sıranın yine değişmediği; fakat kaza sayısında 2013 yılında

%14 ‘e yakın bir azalma olduğu gözlemlenmektedir. 2012

yılında 5 aylık dönemde 400.906 kaza gerçekleşmiş iken

bu sayı 2013 yılında 352.255 ‘e düşmüştür. 2013 yılında,

bir önceki yıla göre kaza sayısı sadece iki ilde artmış olup,

bu iller Muş ve Kilis olarak ortaya çıkmıştır.

Elektronik ortamdan Merkezimize iletilen kaza tespit

tutanaklarından elde ettiğimiz istatistiklere göre, Nisan

2013 – Ağustos 2013 aralığında günde ortalama 2.302 adet

kaza meydana gelmiştir.

2013 yılının 5 aylık (Nisan, Mayıs, Haziran, Temmuz,

Ağustos) verilerine baktığımızda İstanbul her zamanki

gibi en çok kazanın gerçekleştiği il olarak 1. sırada

yer almaktadır. 353 bin kazanın %34’ü İstanbul’da

gerçekleşmiştir. İstanbul’u %11’lik oran ile Ankara, %8’lik

oranla İzmir, %5’lik oranla Bursa ve %3’lük oran ile Antalya

izlemektedir.

En az kazanın gerçekleştiği ilimiz ise Ardahan olmuştur. 5

aylık (Nisan, Mayıs, Haziran, Temmuz, Ağustos) verilere

İSTANBUL

135.739

120.992

%34

%34

ANKARA

42.559

38.231

%11

%11

İZMİR

30.250

27.402

%8 %8

BURSA

19.248

17.487

%5 %5

ANTALYA

13.893

12.265

%3 %3

DİĞER

159.217

135.878

%39

%39

2013

:

352.255

Kaza

2012

:

400.906

Kaza

-48.651

180.000

160.000

140.000

120.000

100.000

80.000

60.000

40.000

20.000

0

Kaza Tespit Tutanağı

(KTT)

Raporları

RAPOR

28