Previous Page  26 / 35 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 26 / 35 Next Page
Page Background

adına yöneticilerimizi, Haziran ayında “Yönetim Eğitimleri”

seminerine gönderdik. Seminerin amacı; yöneticilerimizin

güçlü ve limitli oldukları yönetim özelliklerini belirlemek,

yönetirken yapılan hataların önüne geçebilmek, yeni başlayan

çalışanlarımızla doğru iletişim kurmak ve yönetsel güçlerini

artırmaktı. Dört farklı davranış yapısının detaylı bir şekilde

incelenmesi (D – I – S – C) ile yöneticilerimiz, hem kendi

kişilik profillerini öğrendiler hem de liderlik yaptıkları ekiplerin

profillerini daha yakından tanıma imkanı buldular.

Çalışanlarımız için eğitim programını hazırlarken öncelikle

temel ihtiyaçları belirliyoruz. Yeni yıla başlamadan bölüm

çalışanları, yöneticileri ve Merkez Müdürü’nün görüşlerini

alarak hem mesleki hem de kişisel eğitim programı

hazırlıyoruz. Her branş ile ilgili sigortacılık bilgisi bizim için

olmazsa olmaz. Tüm çalışanlarımızın sigortacılık ile ilgili her

yıl en az iki eğitim almasını planlıyoruz.

“En Önemli Sermayemiz İnsan Kaynağımızdır” vizyonu ile

yola çıktığımız Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi’nde 2013

yılının ilk yarısı oldukça verimli geçti. Sigorta sektörünün “data

havuzu” olan SBM, yüzde 28 büyüme ile çalışan sayısını

artırdı. Yeni çalışanlarımızın öncelikli olarak genç kuşaklardan

oluşmasına özen gösterdik. Şirket yaş ortalamamızı 37’den

30’a düşürdük. SBM’yi gençleştiriyoruz. “Y Kuşağı” olan bu

çalışanlarımızı hem kurumumuza hem de sigorta sektörüne

kazandırmak için doğru stratejileri uygulamak istedik.

Yeni kuşak, itibarlı şirketlerde çalışmak istiyor, çalışma

ortamının heyecan verici, yaratıcı ve ilgi çekici olmasını

arzuluyor. Olmazsa olmaz diğer bir konu ise mesleki ve

kişisel gelişim.

Önceliğimiz ‘Eğitim’

Bizler de en değerli varlığımız olan insan kaynağımızı en

etkili ve verimli şekilde değerlendirmek için “eğitim” önceliğini

benimsedik. Genç yetenekleri doğru şekilde yetiştirebilmek

Mesleki ve Kişisel Gelişim için Varız!

İK

(İnsan Kaynakları, Entelektüel Sermaye)

Müdürü

(SBM)

Suat

TAŞTEKİN

İK 26