Previous Page  24 / 35 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 24 / 35 Next Page
Page Background

Sağlık IT Alt Komitesi; SAGMER’in devam eden ve planlanan projelerini paylaşmak, ilgili projeler üzerinde IT komitesinin

görüşünü edinmek, çalışmalarını şirketlerin gereksinimleri doğrultusunda ve karlılıklarını artıracak yönde geliştirmek ve

şirketlerin SAGMER bünyesinde var olan sorunlarını ve beklentilerinin takibini yapmak amacıyla oluşturulmuştur.

I. Sağlık Alt Komitesi toplantısı 11 Nisan 2013 tarihinde, II. Sağlık Alt Komite toplantısı ise 16 Mayıs 2013 tarihinde

gerçekleştirildi. Komite toplantılarında odaklanılan ana konu, 1 Temmuz 2013 tarihinde devreye alınan “Seyahat Sağlık

Online Projesi” oldu. Seyahat Sağlık Online projesi ile özellikle vize alımlarında konsolosluklar tarafında yaşanan

suistimallerin önüne geçilecek, poliçeler anında sorgulanabilecek, mutabakat tutarsızlıkları minimuma indirgenecek ve

şirketler açısından manuel işlemler otomatize edilerek iş yükünün önüne geçilecek.

Hayat Dışı IT Komitesine Ek Olarak

“Sağlık IT Alt Komitesi” Oluşturuldu

Eğitim, Sigorta Bilgi ve Gözetim

Merkezi Yardım Masası ve

Uygulama Destek Bölüm

Yöneticisi

Begüm UYSAL

tarafından 3 Mayıs 2013

tarihinde Kocaeli My Pasha

Palas Hotel’de gerçekleştirildi.

Oto hırsızlığı suçları ile ilgili ulusal ve uluslararası

platformda daha etkin mücadele edilebilmesi, ülke

genelinde meydana gelen oto hırsızlığı suçları için alınacak

tedbirlerin değerlendirilmesi ve mücadele yollarının

belirlenmesi amacıyla T.C. İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel

Müdürlüğü ile Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi(SBM)’nin

işbirliğinde, bu suç türü ile mücadele eden 36 personele

eğitim verildi.

Eğitim, Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi Yardım Masası

ve Uygulama Destek Bölüm Yöneticisi Begüm Uysal

tarafından 3 Mayıs 2013 tarihinde Kocaeli My Pasha Palas

Hotel’de gerçekleştirildi.

Eğitim kapsamda katılımcılara, Sigorta Bilgi ve

Gözetim Merkezi’nin görev ve amaçları, poliçe

sorgulama ve ağır hasarlı araç sorgulama

ekranları hakkında genel bilgiler verildi. Eğitimde

ağır hasarlı araç örneklerine de yer verildi.

İlerleyen dönemlerde de devam edecek olan bu

eğitimler, Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi’nin

görevlerinden olan “toplumda sigorta bilincini

arttırmak" amacıyla düzenlenmektedir. Bu

faaliyetlerin içerisinde yer almanın kurumumuza

ve sektörümüze artı değerler kazandırdığı

SBM, Emniyet Genel Müdürlüğü’nde

Eğitim Verdi

OTO HIRSIZLIĞINA SON!

/

HABER

24