Previous Page  18 / 35 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 18 / 35 Next Page
Page Background

EKSİST’in Tarihçesi

Hazine Müsteşarlığının düzenlediği 14.02.2011 tarih ve

2011/5 sayılı “Motorlu Araç Sigortaları Hasar İhbarlarının

Yapılması ve Değerlendirilmesi Prosedürüne İlişkin Genelge”

ile EKSİST sistemi 1 Nisan 2011 tarihinde yürürlüğe

alınmıştır. Genelgenin adımları özetle şu şekildeydi:

Sigortalı istediğinde EKSİST sistemi aracılığı ile eksper

tayin edilmesini isteyebilir.

Poliçede aksi belirtilmedikçe ücret sigorta şirketi

tarafından ödenir. Eğer poliçe üzerinde bu tip durumlarda

talebi yapanın eksper ücretini ödeyeceği belirtilmiş

ise ücret, sigorta ettiren veya sigorta sözleşmesinden

menfaat sağlayan kişiler tarafından ödenir.

Atamalarda kriterlere uygun eksperler arasından tesadüfi

seçim yapılır.

Eksper işi iki saat içerisinde kabul edip etmediğini belirtir.

Belirtmez ise işi reddetmiş sayılır. İki kez reddedilen

sigortalı için üçüncü atama talebinde eksper görevi kabul

etmek zorundadır.

Sigorta şirketi, sistemden atanan eksperi kabul edip

etmediğini, etmiyor ise kendi atayacağı eksper bilgisini

bir iş günü içerisinde sisteme bildirir.

Eksperler mutabık kaldıklarında rapor hazırlanıp onarım

başlayabilir.

Eğer iki eksper arasında mutabakatsızlık var ise durum

sisteme bildirilir ve SEİK tarafından bildirilmiş 20 yıl ve

üzerinde eksperlik yapan eksperlerden biri rastgele ihtilaf

eksperi olarak atanır.

İhtilaf eksperinin ücreti, rehber ücret tarifesine göre

taraflar arasında eşit olarak paylaştırılır.

EKSİST Nedir?

EKSİST (Eksper Atama ve Takip Sistemi), sigorta

ettiren veya sigorta sözleşmesinden menfaat

sağlayan kişilerin web tabanlı bir uygulama

ile eksper atayabilmesini ve atama sürecinin

izlenmesini sağlayan bir sistemdir.

Neden EKSİST?

Bilindiği üzere, 5684 sayılı Sigortacılık Kanunu’nun 22’nci

maddesinin 19’ncu fıkrası ile sigorta ettiren ya da sigorta

sözleşmesinden menfaat sağlayan kişilere serbestçe eksper

tayin etme hakkı tanınmıştır.

Bu kanun hükmünün nasıl uygulanacağı konusunda bazı

belirsizlikler mevcut idi ve dolayısıyla bu hakkın nasıl

kullanabileceğinin tanımlanmasına ihtiyaç duyulmaktaydı.

Söz konusu bu kanun hükmünün uygulanması ile ilgili

esasları göstermek üzere de Hazine Müsteşarlığı tarafından

14.02.2011 tarih ve 2011/5 sayılı “Motorlu Araç Sigortaları

Hasar İhbarlarının Yapılması ve Değerlendirilmesi

Prosedürüne İlişkin Genelge” yayımlanmıştır.

Bu genelge ile sigortalı ve menfaattarlarının bu daldaki eksper

atamalarını Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi nezdindeki

"Eksper Atama ve Takip Sistemi (EKSİST)” uygulaması

aracılığıyla yapılabileceğini hükme bağlamıştır.

Genelgede bu uygulamadaki eksper atama kuralları ve

sistemin işleyişine ilişkin genel esaslar belirtilmiştir.

“Kendi Eksperini Kendin Seç” Dönemi

Başladı!

HATMER Birim Yöneticisi

(SBM)

Erkan

ÇİNKO

UZMAN GÖZÜYLE

18