Previous Page  31 / 31
Information
Show Menu
Previous Page 31 / 31
Page Background

‘Şasi no’ ve ‘kimlik bilgisi’ ile trafik poliçe sorgulaması

Trafik poliçeleri 19.12.2012 tarihinden itibaren web servis

ile şasi no ve kimlik bilgisinden sorgulanabilmektedir. Bu

sorgu ile sigortalının aracına ait doğru poliçesinin bulunarak

yenileme yapılması sağlanmaktadır.

Sigortalı itirazı

01.07.2012 tarihinden sonra sonuçlanmış, taraf trafik

ve kasko sigorta şirketlerinin aynı olduğu tutanaklarda,

sigortalıya kusur oranına itiraz etme hakkı verilmiştir.

‘İŞKUR web servisleri’ ile işsizlik durumları

öğrenilebilmektedir

Tüm sigorta şirketlerinin (hayat ve hayat dışı) kullanımına

açılmış olan “İŞKUR web servisleri” ile sigortalının İş Kur’un

bilgilerinin, T.C. Kimlik Numarası ile yapılacak sorgulama

ile; Ad -Soyad, İş gücü durumu, Tazminat türü, Tazminat

miktarı, Tazminat bitiş tarihi, Tazminat ödeme Gün sayısı,

Tahakkuk tarihi, Bildirge no ve Tahakkuk dönemi bilgilerinin

sorgulanabildiğini.

‘Şasi no’ ile araç kilometre sorgulaması

Ulaştırma Bakanlığından alınan Kilometre bilgileri,

13.03.2012 tarihi itibariyle, Araç KM Bilgisi Sorgulama Web

Servisi aracılığı ile Sigorta Şirketleri ile paylaşılmaktadır.

Şirketler Şasi ile sorgulama yaparak aracın son muayene

tarihindeki km bilgisine erişebilmektedirler. Birden

fazla muayene bilgisi olması durumunda tüm kayıtlar

listelenmektedir.

BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ? 31