Previous Page  23 / 31 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 23 / 31 Next Page
Page Background

89%

Kararsızlar dağıtıldığında

genel memnuniyet:

Kesinlikle Hayır

Hayır

Kesinlikle Evet

Kararsız

Evet

1

8

11

21

59

%

SBM memnuniyet anketimizin soru kategorileri;

Yeni Kullanıcı Yönetimi

Uygulamalarda Kesintisizlik

Talep Dönüşleri

Teknik Hizmet

Raporlar

Yardım ve Teknik Dokümanları

şeklinde olup, anketin sonucuna göre SBM hizmetlerinden

%89‘luk genel bir memnuniyetin olduğu görülmüştür.

Kurumumuzun vizyon, misyon ve değerleri doğrultusunda,

sigorta şirketlerinin ihtiyaçlarının karşılanıp karşılanmadığı,

SBM hakkındaki genel görüşlerin tespit edildiği, kategori

bazlı memnuniyetin de ölçümünün yapılması amacıyla

sigorta şirketlerine yönelik bir anket yapılmış ve sigorta

şirketlerinin SBM hizmetlerinden memnuniyet dereceleri

ölçülmüştür.

10 sorudan oluşan bu ankete 45 sigorta şirketinden 207

kullanıcı katılmıştır.

SBM Memnuniyet Anketi

Yeni ara yüzüyle, dinamik yapısı ve daha güvenli yapısı ile Kaza Tespit Tutanağı (KTT) uygulaması yeni altyapı geçiş

çalışmaları tamamlanmış ve 22 Aralık 2012 tarihinde kullanıma açılmıştır.

Bu yeni versiyon ile;

Tek kullanıcı ile sisteme giriş yapılarak kullanıcı adı ve şifre karışıklıklarının ortadan kaldırılması,

Yeni ara yüzler ve dinamik yapısı ile kullanım kolaylıklarının sağlanması ve zaman kayıplarının önlenmesi,

Sigorta Suistimalleri Bilgi Sistemi (SİSBİS) entegrasyonu sayesinde giriş esnasında kazaya karışan sigortalı ve

sürücülerin bilgileri ya da araç bilgilerine göre anlık uyarı sistemlerinin devreye girmesi,

Suiistimal şüphesi bulunan durumların kullanıcıya anlık olarak bildirilmesi,

Geçmiş kaza detayının görüntülenmesi sağlanarak tutanak girişlerinin daha sağlıklı yapılabilmesi,

İş mantığı kontrollerinin artırılarak kullanıcı hatalarının önüne geçilmesi,

Sigortalı itirazlarında yapılan kontrollerin artırılması ile sahte itirazların önüne geçilmesi,

Sigorta şirketleri için yetki ve kullanıcı tanımlamalarının daha kolay hale getirilmesi

kazanımları elde edilecektir.

Kaza Tespit Tutanağı Uygulaması Yenilendi

HABERLER 23