Previous Page  29 / 31 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 29 / 31 Next Page
Page Background

İşletmeler web uygulama risklerini en aza indirmek için

aşağıdaki stratejileri kullanabilir:

Bilgi Güvenliği prosedürleri oluşturulmalı ve proje

geliştirme süreçlerinin ilk aşamalarına dahil edilmelidir.

Programcılar güvenlik kodlama teknikleri konusunda

eğitilmelidir.

Sadece kalite kontrol testleri uygulamak yerine sürekliliği

olan sağlam bir kalite güvence süreci ve prosedürü

olmalı.

Herhangi bir güvenlik açığını gidermek için yönetimin

katılımıyla kararlı eylem planları olmalıdır.

Canlı ortama uygulanmış uygulamalar sürekli olarak yeni

güvenlik açıkları riskine karşı izlenmelidir.

Son zamanlarda web uygulamalarındaki yenilikçi

uygulamaların kullanımı işletmelerde müşteri ilişkilerinin

artmasında önemli bir rol oynamaktadır. Ancak, bu

yararlarının yanı sıra çeşitli risklerin oluşmasına da sebep

olmakta ve güvenlik açıklarını da beraberinde getirmekte-

dir.

Yeni web uygulamaları platformdan bağımsız ve daha az

işlem gücü gerektiren bulut ve online hizmet kaynakları

ile entegre edilmiştir. Bunların kullanımı zaman ve süreç

maliyetini azaltmakta, müşteri memnuniyeti ve şirket

gelirlerinin de artmasını sağlayabilmektedir. Ancak, web

uygulamalarındaki açık noktalar hassas kurum bilgilerinin,

hizmet kesintileri ve fikri mülkiyet hırsızlığı yoluyla zarar

görmesine sebep olabilmektedir. Belirlenmiş bazı ortak

güvenlik açıkları şunlardır:

Sahte/çapraz sitelerden yapılan ataklar ile kullanıcıya

özel şifre vb bilgilerin çalınması,

Sadece insan kaynağı kullanarak

el yoluyla müdahale edilen web

işlemlerinin yetkisiz kişilerce

otomatik olarak işlenmesinin

sağlanması ve bundan çıkar

sağlanması,

Yazılımdaki açıkları kullanarak

istenmeyen kişilerin yetkilendirme

olmadan veritabanına, veya

parametrelere tabloları gibi çok

önemli yerlere erişmesi (doğrudan

nesne referansı),

Bilgi kaçakları,

Veritabanına casus programlama dili

ile istenmeyen yazılım eklenmesi.

Web Uygulama Güvenlik Stratejileri

CISA

,

Bilgi Güvenliği ve

Risk Yönetimi Müdürü

İlyas

KAYMAKÇI

BİLGİ GÜVENLİĞİ 29