Previous Page  20 / 31 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 20 / 31 Next Page
Page Background

Bu hedefle birlikte 1 Ocak 2012 tarihinden itibaren tüm

eksper raporları Merkezimiz veritabanında toplanmaya

başlanmış ve bu veriler ışığında hazırladığımız birçok

rapor sigorta sektörünün kullanımına açılmıştır.

Bu raporlar ile birlikte;

Eksperler üzerindeki iş yükünün görülebilmesi ve daha

sağlıklı eksper atama işlemlerinin yapılabilmesi,

Parça ve işçilik türleri bazında maliyet dağılımlarının

sektör maliyetleriyle kıyaslanabilmesi,

Anlaşmalı/anlaşmasız tamirhanelerdeki maliyet

farklarının tespit edilebilmesi,

Yetkili/yetkisiz tamirhanelerdeki parça-işçilik maliyet

kıyaslamalarının yapılabilmesi,

Şirketinize ait ağır hasarlı araç oranlarının ve ağır hasar

nedenlerinin tespit edilebilmesi,

Sürücü yaş, cinsiyet, araç markası vb. kırılımlara

göre maliyetlerin hesaplanabilmesi sayesinde sağlıklı

fiyatlandırmaların yapılabilmesi,

vb. birçok kazanımlar elde edilebilecektir.

Oto sigortalarında her geçen gün artan parça/işçilik

maliyetleri ve oluşan yüksek hasar tutarları nedeniyle,

sektör bu branşta hedeflediği kârlılığa henüz

ulaşamamıştır.

Hiç kuşkusuz ki; sigorta şirketleri için yatırım

planlamasının, rekabet tutumunun kararlarında hasar

maliyetleri en önemli faktörü oluşturmaktadır. Hasar

maliyeti bilgisinin en detaylı hali ise işin uzmanları yani

eksper raporlarından elde edilebilmektedir. EKSRAP,

eksperlerin yazdığı raporların elektronik ortamda, kendi

EKSRAP İş Zekâsı Raporları ile

Ayrıntılı Bilgiler Elinizin Altında

SGK’ya yapılacak ödemelerin belirlenmesinde Sağlık

Bakanlığı 112 Acil Servis ve SGK Medula verileri önem

arz etmektedir. Trafik Kazası sonucu ambulans ile taşınan

yaralı kişiye ait tedavi masraf ve kaza bilgileri, ayrıca

yaralı kişiye hastanelerde yapılan tedavi bilgileri SGK

Medula sistemi üzerinden Sağlık Bakanlığınca belirlenen

kullanıcılar tarafından SBM sistemine web üzerinden

gönderilmektedir.

6111 sayılı Torba Yasa ile Trafik kazaları sebebiyle

üniversitelere bağlı hastaneler ve diğer bütün resmi ve

özel sağlık kurum ve kuruluşlarının sundukları tedavinin

gerektirdiği tüm sağlık hizmet bedelleri, kazazedenin

sosyal güvencesi olup olmadığına bakılmaksızın Sosyal

Güvenlik Kurumu tarafından Sağlık Uygulama Tebliğinde

(SUT) yer alan hükümler doğrultusunda karşılanmaktadır.

Zorunlu Trafik Sigortası poliçesi düzenleme yetkisi

bulunan sigorta şirketleri, kısa süreliler dahil, yazdıkları

sigorta priminin Hazine Müsteşarlığının belirlemiş olduğu

oranını SGK’ya ödemekle yükümlüdür.

Trafik Kazası Sonucu Oluşan

“Tedavi Masraf Bilgileri” Artık SBM’de

HABERLER

20