Erol ÖZTÜRKOĞLU

Başkan / HDI Fiba Emeklilik Genel Müdürü

Eğitimini Yıldız Teknik Üniversitesi Matematik Bölümü’nde tamamlayan Öztürkoğlu, mezun olduktan sonra Marmara Üniversitesi’nde Sigortacılık, Bahçeşehir Üniversitesi’nde Aktüerya üzerine yüksek lisans yaptı.
Sigortacılık sektöründeki kariyerine 1996 yılında başlayan Öztürkoğlu, Garanti Sigorta A.Ş. ile Garanti Emeklilik ve Hayat A.Ş.’de çeşitli görevlerde bulundu. Garanti Emeklilik ve Hayat A.Ş.’de Teknik ve Aktüerya Birim Müdürlüğü görevinin ardından 26 Kasım 2012 itibarıyla Fiba Emeklilik ve Hayat A.Ş.’de Teknik, Operasyon ve Bilgi İşlem Sorumluluğunun yanı sıra Şirketin Mali İşlerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak görev aldı.
01.02.2017 tarihi itibari ile Fibaemeklilik Genel Müdürü görevine getirildi. 2023 Ocak itibarıyla HDI Fiba Emeklilik Genel Müdürü olarak görevini sürdürmektedir. Aynı zamanda Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi Yönetim Komitesinde görev almaktadır.

Mehmet VERİM

Üye / Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu Başkan Yardımcısı

İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesinden 1991 yılında mezun olan Mehmet VERİM 1993 yılında Hazine Müsteşarlığı Sigorta Denetleme Kurulunda Sigorta Denetleme Uzman Yardımcısı olarak iş hayatına başladı. 1997 yılında Kurulun yeterlilik sınavını kazanarak Müşterek Kararla Sigorta Denetleme Uzmanlığına atandı. Hazine Müsteşarlığı tarafından 1997 yılında 3 ay süreyle “Risk Analizi”, 2003 yılında 3 ay süreyle “Teknik Karşılıklar” konusunda İngiltere’ye, 2013 yılında 6 ay süreyle “Grup ve Grup Bazında Denetim” konusunda Amerika’ya araştırmalarda bulunmak üzere geçici görevle gönderildi. 2000-2005 yılları arasında 5 yıl Hazine Müsteşarlığını temsilen İnter Sigorta AŞ’de yönetim kurulu üyeliği görevinde bulundu. 2007-2011 yılları arasında 5 yıl T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı Sigorta Denetleme Kurulunun İstanbul Grup Başkanlığı görevini yerine getirdi. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı döneminde müsteşar onayı ile kurulan (sigortacılık, BES, reasürans alanında) Mevzuat Hazırlama, Rapor Okuma vb. Komitelerde görev aldı. 05/06/2020 tarihinde Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumunun (SEDDK) kurulmasıyla 15/09/2020 tarihinde söz konusu Kuruma Sigortacılık Uzmanı olarak atandı. SEDDK’da 2021 yılı Haziran ayında Başkan Danışmanlığına ve 2022 yılı Ağustos ayında Başkan Yardımcılığına atandı. Başkan Danışmanlığı döneminde aynı zamanda Rapor Okuma Komitesi üyesi olarak görev yaptı. SEDDK’yı temsilen 2021 yılı Temmuz ayından itibaren Türkiye Motorlu Taşıtlar Bürosunda Yönetim Kurulu Üyesi ve Başkan Vekilliği, 2022 yılı Temmuz ayından itibaren Sigorta Tahkim Komisyonunda Yönetim Kurulu Üyesi ve Başkanlığı görevini yürütmektedir.

Fatma Ebru GENÇOSMANOĞLU

Üye / Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu Başkan Yardımcısı

1994 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Uluslararası İlişkiler bölümünden mezun olan Gençosmanoğlu, 1996 yılında T.C. Hazine Müsteşarlığı (güncel adı ile T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı) Sigortacılık Genel Müdürlüğünde Uzman Yardımcısı olarak göreve başladı. Devlet bursu ile 2000-2002 yılları arasında Illinois Üniversitesi Finans Bölümü Urbana-Champaign, ABD’de yüksek lisans eğitimi aldı. Ayrıca ; Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İktisat Bölümündeki yüksek lisans tezini 2007 yılında tamamladı. Gerek hayat dışı sigortalar gerekse de hayat sigortaları ile ilgili mevzuatın düzenlenmesi, uygulamanın takibi, gerekli güncellemelerin temini ve ilgili paydaşlar ile koordinasyonun sağlanmasında görev aldı. T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı temsilcisi olarak 2004-2006 tarihleri arasında Güvence Hesabı Yönetim Kurulu Üyeliğine ve 2010-2021 tarihleri arasında Aktüerya Sınav Düzenleme Kurulu Üyeliğine atandı. Doğal Afet Sigortaları Kurumunun kuruluşu, Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi’nin kuruluşu, Ülkemizin aktüer ihtiyacının karşılanmasını teminen Aktüerya Projesinin yürütülmesi, İlk Ulusal Mortalite ve Morbidite Tablolarının hazırlaması gibi çalışmalarda proje üyesi veya proje sorumlusu olarak görev yaptı. 2020 yılında Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumunun kuruluş sürecinde Sorumlu Personel olarak görev aldı. Sigortacılık alanındaki bilgi ve tecrübesini 2016-2022 tarihleri arasında Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Bankacılık ve Sigortacılık Yüksek Okulunda vermis olduğu dersler ile gençlere aktararak sigortacılık ve bireysel emeklilik sektörlerine yetişmiş iş gücü sağlanması için gayret gösterdi. Eski adı ile T.C. Hazine Müsteşarlığında Sigortacılık Genel Müdürlüğünün ihdası sonrasında ilk işe giren uzman yardımcıları arasında yer alan Gençosmanoğlu, 05/09/2022 tarihinde T.C. Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumunda Başkan Yardımcısı olarak göreve başladı.

Uğur GÜLEN

Üye / Aksigorta Genel Müdürü

Lisans eğitimini Orta Doğu Teknik Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü’nde tamamlayan Gülen 1991’de aynı bölümde yüksek lisansını tamamlamıştır. 1991 yılında çalışma hayatına başlayan Gülen; Interbank, Denizbank, Ak Internet ve MNG Bank’ta çeşitli pozisyonlarda görev almıştır. 2004-2009 yılları arasında Ak Emeklilik ile AvivaSA Emeklilik ve Hayat A.Ş.’de Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yapmıştır. Mayıs 2009’dan itibaren Aksigorta Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Üyesi olarak görevini sürdürmektedir.

Serkan AVCI

Üye / Merkez Müdürü


1998 yılında Ege Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği bölümünde lisans eğitimini tamamlayan Serkan AVCI, iş hayatına Ege Seramik şirketinde başlamıştır. 2001 yılında Yapı Kredi Bankası Teknoloji Bölümünde çalışarak bankanın şube dönüşüm projesinde yer almış, 2005 yılında Aksigorta ile sigortacılık sektörüne geçiş yapmıştır. Aksigorta Bilgi Teknolojileri ekibinde önce Özel Projelerden Sorumlu Yönetici olarak görev yapmış, şirketin teknolojik dönüşüm projelerinde farklı görevlerde bulunduktan sonra Bilgi Teknolojileri Grup Müdürlüğü’ne atanmıştır.

2010 yılında Ergo Bilişim şirketinde Sistem, Altyapı ve Uygulamalardan sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı görevini yürütmüş, ardından Aviva Sigorta’da CIO görevi ile şirketin teknolojik dönüşümüne liderlik etmiştir. 2015 yılında Groupama Sigorta ve Hayat Emeklilik şirketinde CIO ve E-PMO rollerinden sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı pozisyonunda altyapı ve stratejik dijital dönüşüm projelerini yürütmüştür.

Son olarak 2019 yılında Gulf Sigorta’ta Bilgi Teknolojilerinden sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak şirketin teknoloji yenileme ve mobil uygulama projelerini yöneten Serkan Avcı, 5 Eylül 2022 itibariyle Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi'ne Merkez Müdürü olarak atanmış olup, halen bu görevini sürdürmektedir.