Trafik Sigortası Raporları

Trafik Sigortası Yazılan Prim Değerleri 2021-2023 (Takvim Yılı Bazında, Kümülatif, 1000TL)

Yazılan Poliçe Adedi: Belirlenen zaman diliminde üretilen poliçelerin adedinden yine aynı zaman diliminde başlangıçtan iptal edilen poliçelerin adedi düşülerek hesaplanmıştır. (Kısmi iptaller düşülmemiştir.)

Yazılan Prim: Belirlenen zaman diliminde üretilen poliçelerin primlerinden yine aynı zaman diliminde iptal edilen poliçelerin primleri düşülerek hesaplanmıştır.

Ortalama yazılan prim, yazılan prim/yazılan poliçe adedi bağıntısı ile hesaplanmıştır.

Adet ve prim değerleri hesaplamalarında tanzim tarihi yerine poliçe/zeyil başlama tarihi baz alınmıştır.

Trafik Sigortası Yazılan Poliçe Adetleri 2021-2023 Takvim Yılı Bazında
Trafik Sigortası Ortalama Yazılan Prim Değerleri 2021-2023 (Aylık Yazılan Prim/Poliçe Adedi)(TL)

Yazılan Poliçe Adedi: Belirlenen zaman diliminde üretilen poliçelerin adedinden yine aynı zaman diliminde başlangıçtan iptal edilen poliçelerin adedi düşülerek hesaplanmıştır. (Kısmi iptaller düşülmemiştir.)

Yazılan Prim: Belirlenen zaman diliminde üretilen poliçelerin primlerinden yine aynı zaman diliminde iptal edilen poliçelerin primleri düşülerek hesaplanmıştır.

Ortalama yazılan prim, yazılan prim/yazılan poliçe adedi bağıntısı ile hesaplanmıştır.

Yazılan Poliçe Adedi Değişimi (Tarife Basamakları Bazında, Ocak-Kasim 2022/Ocak-Kasim 2023 , %)
Yazılan Prim Değişimi (Tarife Basamakları Bazında, Ocak-Kasim 2022/Ocak-Kasim 2023 , %)
Ortalama Prim Değişimi (Tarife Basamakları Bazında, Ocak-Kasim 2022/Ocak-Kasim 2023 , %)
Araç Türü Bazında Sigortasızlık Oranı Dağılımı (Tüm Türkiye) (2023 Ekim )
Araç Adedi En Yüksek 10 İlin Sigortasızlık Oranı Dağılımı (2023 Ekim)
Sigortasızlık Oranı En Yüksek 10 İl (Tüm Araç Türleri Dahil) (2023 Ekim)
Sigortasızlık Oranı En Yüksek 10 İl (Traktör ve Motosiklet Hariç) (2023 Ekim)
Sigortalılık Oranı En Yüksek 10 İl (Tüm Araç Türleri Dahil) (2023 Ekim)
Sigortalılık Oranı En Yüksek 10 İl (Traktör ve Motosiklet Hariç) (2023 Ekim)
Araç Sigortalarındaki Onarım Parçası Bazında Parça ve Maliyetler Raporu (2023 Temmuz-Ağustos-Eylül)
  • Rapor, parça bazında parça adedi ve toplam maliyeti göstermektedir.
  • Üçer aylık periyotlar halinde yayımlanmaktadır.
  • Rapor, eksper rapor tarihi dikkate alınarak oluşmaktadır.
  • İptal durumunda olan ve elektronik olarak imzalanmamış raporlar dikkate alınmamıştır.
  • Ek rapor düzenlenen raporlar için geçerli son ek dikkate alınmıştır.
  • “Parça Net Maliyeti”, parça KDV’siz tutarından parça iskonto tutarının çıkarılmasıyla elde edilir ve toplam parça net maliyetini ifade etmektedir.