Bilgi Edinme

Kanun ve Yönetmelikler

4982 no'lu Bilgi Edinme Hakkı Kanunu
 

Gerçek Kişi - Bilgi Edinme Başvuru Formları

4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu ve ikincil düzenlemesi olarak 27.04.2004 tarihli, 25445 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Bilgi Edinme Hakkı Kanununun Uygulanmasına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik gereğince elektronik olarak düzenlenmiştir.

Gerçek Kişi İçin Bilgi Edinme Başvuru Formunu bilgisayarınıza kaydediniz.

Formu doldurduktan sonra https://www.sbm.org.tr/tr/uygulama/iletisim-formu-4 linki üzerinden Bilgi Edinme Kanunu kapsamındaki başvurularınızı; “Bilgi Edinme Talebi” başlığını seçmek suretiyle yapabilirsiniz.

Başvurunuz tamamlandıktan sonra tarafınıza bilgilendirme yasal süreler içerisinde sağlanacaktır.

 

Tüzel Kişi - Bilgi Edinme Başvuru Formları

4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu ve ikincil düzenlemesi olarak 27.04.2004 tarihli, 25445 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Bilgi Edinme Hakkı Kanununun Uygulanmasına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik gereğince elektronik olarak düzenlenmiştir.

Tüzel Kişi İçin Bilgi Edinme Başvuru Formunu bilgisayarınıza kaydediniz.

Formu doldurduktan sonra https://www.sbm.org.tr/tr/uygulama/iletisim-formu-4 linki üzerinden Bilgi Edinme Kanunu kapsamındaki başvurularınızı; “Bilgi Edinme Talebi” başlığını seçmek suretiyle yapabilirsiniz.

Başvurunuz tamamlandıktan sonra tarafınıza bilgilendirme yasal süreler içerisinde sağlanacaktır.

veya;

Bu kapsamda yukarıda bulunan “Bilgi Edinme Başvuru Formu” nu doldurarak;

- Veri Sahibi’ nin şahsen başvurusu ile (*),
- Noter vasıtasıyla (*),
- İadeli taahhütlü posta yoluyla kimlik doğrulamak suretiyle (*),
- Kayıtlı Elektronik Posta yoluyla (**)
başvurabilir.

* “Bilgi Edinme Başvuru Formu” zarfının üzerine “Bilgi Edinme Başvurusu” yazarak Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi Nida Kule Göztepe İş Merkezi Merdivenköy Mah. Bora Sok. No:1 Kat:21 34732 Kadıköy/İstanbul adresine postalamak veya **sbm@hs03.kep.tr adresi üzerinden konu kısmına “Bilgi Edinme Başvurusu” yazmak suretiyle iletilebilir.