Mortalite Tablosu

Hayat tabloları yaşama ve ölüm istatistiklerine göre elde edilen sonuçlardan her bir yaşta bir yıl içerisinde kaç kişinin hayatta kalacağının, kaç kişinin öleceğinin öngörüldüğü tablolardır. Gelişmiş ülkelerde kendi demografik yapılarına göre hazırlanmış hayat tabloları kullanılmaktadır.

"Ulusal Mortalite Tablosu" hazırlanması T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı'nın 2009-2013 Stratejik Planı'nın "Ar-ge ve Yenilikçilik Kapsamında Öncelik Verilecek Alanlar" içinde yer almaktadır.

Projenin amacı Türkiye'nin kendi nüfus istatistikleri ve kamu sosyal güvenlik kurumları ve sigorta şirketlerinin verileri ile, değişen nüfus ve sigortalı bilgilerine göre yenilenebilecek ve ülkemiz ölümlülük oranlarını yansıtacak bilişim teknolojileri tabanlı hayat ve hayat annüite tablolarının oluşturulmasıdır.

Hacettepe Üniversitesi Fen Fakültesi Aktüerya Bilimleri Bölümü'nün yöneticiliğinde, BNB Danışmanlık Şirketi, Marmara Üniversitesi ve Başkent Üniversitesi uzmanları ile "Türkiye Hayat ve Hayat Annüite Tablolarının Oluşturulması" projesiyle

  • Türkiye Kadın-Erkek Hayat (TRH - 2010)
  • Türkiye Kadın-Erkek Sigortalı Hayat (TRSH - 2010)
  • Türkiye Kadın-Erkek Hayat Annüite (TRHA - 2010)
  • Sosyal Güvenlik Kurumu Kadın-Erkek Hayat (SGK - 2008)

tabloları elde edilmiştir.

Türkiye Hayat ve Hayat Annüite Tabloları​