Sıkça Sorulan Sorular

Zorunlu Trafik Sigortası (Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası) nedir ve teminatları nelerdir?

Trafik Sigortası bir motorlu taşıtın kusurlu olarak üçüncü şahıslara verdiği zararları karşılar. Tazminat ile maddi zararların yanısıra, kazaya ilişkin tedavi giderleri ile zarar gören kişilerin sakat kalması veya hayatını kaybetmesi hallerinde kazada zarar görenin desteğinden mahrum kalanlara ödeme yapar. Destekten mahrumiyet tazminatı kazada hayatını kaybeden veya sakat kalan kişinin yaşına, gelirine göre değişiklik gösterir. 

Zorunlu Trafik Sigortası'nın teminatları, Maddi Zararlar, Sağlık Giderleri, Sürekli Sakatlık ve Destekten Yoksun Kalma (ölüm) şeklindedir. 

Trafik Sigortası kapsamında Kaza Sonucundaki Tedavi Giderleri karşılanıyor mu?

Trafik kazası geçirip de, bu kazada yaralanan üçüncü kişilerin kazada kusur oranına, kişilerin genel sağlık sigortalısı olup olmadığına bakılmaksızın, tıbbi malzeme ve ilaç harcamaları da dahil tüm tedavi giderleri SGK tarafından karşılanacak ve SGK tedavi giderlerini Sağlık Uygulama Tebliği (SUT) üzerinden yapacaktır.

Trafik Sigortası, üçüncü kişinin trafik kazası dolayısıyla bedenen eski haline dönmesini teminen tedavi giderlerini karşılamaktadır.

Ticari taksilerin Trafik Sigortası primi neden otomobiller için belirlenen primden yüksek olabilir?

Primler her bir araç cinsinin hasar ve prim toplamlarına göre ayrı ayrı tespit edilir. Bir araç grubu fazla kaza ve hasara sebep oluyorsa, o grup araçların primleri daha yüksek tespit edilir.

Trafik Sigortası manevi tazminat taleplerini karşılar mı?

Trafik Sigortası manevi tazminat taleplerini karşılamaz.

Motorlu aracın kazaya karışıp karışmaması Trafik Sigortasının primini etkiler mi?

Etkilemektedir. Sigorta şirketleri Karayolları Motorlu Araçlar Mali Sorumluluk Sigortasında Tarife Uygulama Esasları Hakkında Yönetmelik’te belirtilen basamak ve oranlara göre hasarsızlık indirimi veya prim artırımı uygulaması yaparlar. İşleten sıfatıyla ilk kez trafiğe çıkacaklar için dördüncü basamaktan prim uygulanır.

Trafiğe ilk kez çıkan araçların poliçeleri hangi kademeden tanzim edilir?

İşletenin sahip olduğu Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi veri tabanında kayıtlı bitiş tarihi en son poliçe dikkate alınır. Son poliçenin tespit edilemediği durumda, yeni poliçe 4. basamaktan düzenlenir. 

Trafik Sigortası primleri bütün şirketlerde aynı mıdır?

Karayolları Motorlu Araçlar Mali Sorumluluk Sigortasında Tarife Uygulama Esasları Hakkında Yönetmelik çerçevesinde trafik sigortası primleri sigorta şirketlerince tavan fiyatı aşmama kaydıyla serbestçe tespit edilmektedir.

Her sigorta şirketi kendi aktüeryal çalışması neticesinde tarifesini oluşturmaktadır. Ancak sigorta şirketi tarafından aynı riske sahip araçlar ve/veya işletenler için akdedilen sigorta sözleşmelerinin aynı prim üzerinden düzenlenmesi esastır.

Araç işleten sıfatını kazandıktan sonra kaç gün içerisinde trafik sigortası yaptırmalıyım? Yaptırmamamın sonuçları ne olur?

Araç işleteni sıfatını kazananlar bu sıfatı kazandıkları tarih itibariyle trafik sigortası yaptırmak zorundadır. Söz konusu tarihten itibaren sigorta sözleşmesi yapma yükümlülüğünün yerine getirilmediği her otuz gün için müteakip sigorta sözleşmesinde prim, primin %50’si ile sınırlı olmak üzere % 5 ilave edilerek gecikme zammı hesaplanır.

Aracımı sattım, yeni alıcıya Trafik Sigorta poliçem devir olabilir mi?

Trafik poliçelerinde araç satışı olduğu zaman poliçe yeni alıcıya geçmez. Araç sahibi mevcut poliçesini iptal ettirir ve kalan gün kadar prim iadesini alır. Yeni alıcı kendi adına aracın tescil tarihine göre yeni bir poliçe tanzim ettirir.

Evimin önünde park halinde duran aracıma birisi vurup kaçmış, ne yapmam lazım?

En yakın polis yada jandarma karakoluna müracaatla zabıt tutturmanız gerekmektedir. Sigorta şirketlerimizin sizler için sunduğu 7/24 saat yardım hizmetinden yararlanabilir,arabanızı çekici ile en yakın servise çektirebilirsiniz.

Hangi durumlarda kaza tespit tutanağı doldurulmayacaktır?

Aşağıdaki durumlarda bu tutanak DOLDURULMAYACAKTIR. Bu durumlarda 155 veya kaza mahalli Jandarma bölgesindeyse 156 numaralı telefondan trafik zabıtasına haber  verilmesi gerekmektedir. 

  • Kazaya bir aracın karışması (tek taraflı maddi hasarlı trafik kazası ise),
  • Taraflardan herhangi birinin sürücü belgesinin bulunmaması veya belgesinin kullandığı araç cinsi için yeterli olmaması,
  • Araçlardan herhangi birinini ülkemizde geçerli zorunlu mali sorumluluk sigortasının olmaması,
  • Sürücülerden herhangi birinde alkol, uyuşturucu veya uyarıcı madde aldığı şüphesinin bulunması,
  • Kazaya karışan araçlardan herhangi birinin kamu kurum ve kuruluşlarına ait olması (Sağlık Bakanlığı’na ait ambulans ve acil sağlık araçları hariç) ,
  • Kazada kamu malına veya üçüncü kişilere ait eşyalara zarar verilmiş olması,
  • Kazanın ölüm ve/veya yaralanma ile sonuçlanmış olması