İnsan Kaynakları

SBM İnsan Kaynakları Politikamız

Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi (SBM) , kesintisiz hizmet anlayışı ile sürdürülebilir kalite, saygınlık ve bütün sigorta paydaşları arasında birlikteliği sağlamak üzeri​ne yapılandırılmıştır. Hedeflerini, her şeyden önce, sahip olduğu insan sermayesinden ​​aldığı güçle gerçekleştirir. Katılımın ve çeşitliliğin değer gördüğü bir kurum olma he​de​fini b​enimser. Nitelikli insan ka​ynağına, çalışanlarının sürekli geli​şimi​​ne ve çalışanının motivasyonunu yüksek tutmaya önem verir. Kurumumuzda, farklı bakış açıları her zaman yenilikçi düşünceler ve yeni fırsatlar için uygun ortamlar hazırlar.

SBM İnsan Kaynakları Yönetimi, insana verilen değeri, insanı stratejik öneme sahip kılarak ön plana çıkarır ve ayrıcalıklı bir unsur olarak değerlendirilmesi için farkındalık yaratır. Hedefi, değer yaratan insan kaynakları stratejilerini sürekli geliştirmek ve bunları uygulamaktır.  İnsan Kaynakları Stratejileri, bilgi güvenliği ve kesintisiz hizmet ortamında SBM'nin sektörel konumunu sürdürebilmesi için güvenilir, hızlı hareket eden, proaktif bir organizasyonel yapıyı sağlamak, iş stratejilerine uygun ve sürdürülebilir kaliteli hizmet için gerekli performansı destekleyecek organizasyonel yetkinlik ve beceri setlerini oluşturmak ve bunları sürekli geliştirmek için yapılandırılır.

"EN ÖNEMLİ SERMAYEMİZ, ÇALIŞANIMIZ YANİ İNSAN KAYNAĞIMIZDIR."

Ortak Değerlerimiz

Bütünlük ve Etik Davranış
Tarafsızlık
Saygı 
Dürüstlük
Gizlilik
Girişimcilik
İşbirliği ve Dayanışma
Kaliteli Hizmet
Çeşitlilik
Sürekli Gelişim

Yetkinliklerimiz

Değişime Açık Olmak ve Yenilikçilik
Çözüm ve Sonuç Odaklılık
Güçlü İletişim
Yaratıcılık
Ekip Ruhu ve Planlı Çalışma
Sorumluluk Bilinci
Analitik Düşünme