SBM Ortak Veri Modeli (OVM) Projesine Kasko Ürününü de Ekledi!

Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi, 2017’nin son çeyreğinde çalışmalarına başladığı OVM Projesinin kapsamını genişletmeye devam ediyor. Kasko ürününün OVM'ye dahil edilmesi için yürütülen çalışmalar 19 Temmuz 2020 tarihi itibarıyla başarıyla tamamlandı ve 118 milyon adet poliçe / zeyil ve 23.3 Milyon adet hasar dosyası ve 7,3 milyar adet kayıt OVM altyapısına aktarıldı. Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi; OVM projesi ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

OVM Projesi nedir? 

Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi bünyesinde başlatılan Ortak Veri Modeli Projesi (OVM) ile sigorta verilerinin güvenle saklanmasını, bilgi güvenliği ve standartlarının tek modelde toplanmasını, uygulama geliştirme maliyetlerinin SBM ve Sigorta Şirketleri için azaltılmasını ve tüm sistemlerin sürekliliğinin sağlanmasını hedefledik. Ortak Veri Modeli Projemizin altyapısını parametrik bir yapı ile kurguladık. Böylece sadece mevcut ürünler için değil, aynı zamanda gelecekteki ürünlerin de entegrasyon ihtiyacını karşılayacak şekilde tasarlayarak; sürdürülebilir, ihtiyaçlar çerçevesinde geliştirilebilir bir yapı oluşturduk.

Ortak Veri Modeli ile merkezinde “Sigortalı” nın olduğu, her bir branşın sigortalının birer varlığı olduğu bir model tasarladık ve bu modelde her bir branşın parametrik olarak tanımlanarak sigorta bilgilerinin ortak veri tabanı, ortak web servis ve ortak veri ambarı ile konsolide edildiği bir yapı oluşturduk.

Projeye başlanmasının amacı nedir? 

T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından 2003 yılında Tramer adı ile Trafik Sigortaları Bilgi Merkezi olarak kuruluşumuzun ardından gelişen ihtiyaçlar neticesinde Kasko, Yangın, Sağlık, Ferdi Kaza gibi ürünlerin de Merkezimize aktarılmasıyla Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi adını alarak kapsam alanı genişletilmiştir. Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi’ne transfer edilen 19 ürün için 13 farklı sistem altyapısı bulunuyordu. Ortak Veri Modeli ile birlikte tüm branşlarda, sigorta şirketlerinin üretim ve hasar verilerini Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi’ne belirlenen ortak bir model çerçevesinde iletebileceği bir sistem oluşturduk. Tüm ürünleri kapsayacak şekilde tasarlanmış olan Ortak Veri Modeli web servisleri; Poliçe, Hasar ve Parametre servisleri olmak üzere üç ana başlık altında sadeleştirildi. Kurgulanan Ortak Veri Modeli altyapısında; “Poliçe transferi yapılması”, yani bir poliçe içinde verilen tüm teminatların aynı işlem seti içinde Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi’ne transfer edilmesi sağlandı.

Ortak Veri Modeli’nin en önemli kazanımlarından bir tanesi de tarih bazlı çalışabilen optimize iş kurallarının işletilebilmesine olanak tanımasıdır. Bu sayede yeni tanımlanan kurallar geçmiş gönderimleri etkilemeden işletilebiliyor.  Ortak Veri Modeli ile tüm sigorta verilerinin merkezimize eksiksiz olarak aktarımını sağlayarak, mali tablolar ile tam uyumu hedefliyoruz.

Sektör için ne gibi kolaylıklar sağlanıyor? 

Projemizin sektör adına sağlayacağı belki de en ciddi fayda yazılım geliştirme maliyetlerinde sağlanacak kayda değer azalmadır. Ortak Veri Modeli öncesinde, bütünleşik yapıya sahip olmayan sistemlerin düzenlenmesi, geliştirilmesi, yenilenmesi veya entegrasyonları kaynak sıkıntısının yaşandığı noktalarda paydaşlarımız için büyük bir yük teşkil ediyordu. Ortak Veri Modeli sayesinde tek bir merkezde toplanan ve konsolide hale gelen bu yapı, eskiye kıyasla çok daha az zaman ve maliyet ile sistemlerin geliştirilmesine ve düzenlemesine olanak sağlıyor. Yeni sistemin verimli ve etkin yapısı sayesinde tüm verilerin analiz ve raporlanması alanında birçok yenilik ve geliştirme mümkün hale geliyor. Bu yapının, verinin daha verimli şekilde analiz edilebilmesi, yeni bir skorlama sisteminin geliştirilebilmesi gibi birçok çalışmanın da önünü açtığını ifade edebiliriz.

Planlanan projelerle ilgili bilgi verebilir misiniz? 

Öncelikle Ortak Veri Modeli Projesinin başlayan ve biten bir proje olmadığının,  branş bazlı geçişlerle etki alanının daima genişleyeceğinin, yaşayan bir proje olduğunun altını çizmek isterim. Eylül 2019 tarihinden itibaren Yangın, Özel Güvenlik ve Deniz araçları ürünleri, 31.12.2019 tarihinden itibaren Kefalet Sigortası, 19 Temmuz 2020 tarihinden itibaren ise Kasko ürünü OVM altyapısı üzerinden hizmet vermeye başladı. 19 Temmuz tarihinde yaptığımız Kasko OVM geçişi sırasında geçmişe ait  118 milyon adet poliçe / zeyil ve 23.3 milyon adet hasar dosyası ile 7,3 milyar adet kayıt Ortak Veri Modeli altyapısına aktarıldı. Proje planı dahilinde sektördeki tüm ürünlerin OVM altyapısı üzerinden merkezimiz sistemlerine aktarılması çalışmalarımız devam ediyor.

Ortak Veri Modeli ile tüm branşların merkezimize aktarılması sonrası Sigortalı skorlama altyapısı konusunda çalışmalarımız olacak. Branş bazında sigortalı skorunu oluşturacağımız bu projede branş bazlı skorlamanın yanısıra sigortalıdan bağımsız nesne bazlı skorlama da yapacağız. Yani burada bir aracın, bir evin skorlaması da oluşturuluyor olacak. Skorları oluştururken Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi’ndeki verilerin yanısıra diğer kurumlardan da  alınacak verilerle skorlama yapısını zenginleştirmiş olacağız.

Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi olarak sigortacılık sektörüne ait her alana dokunarak sektörün güvenli, hızlı ve erişilebilir olması adına çalışmalar yapıyoruz. Amacımız kurumumuzun sahip olduğu dijital yetkinlikleri teknolojinin tüm olanaklarını etkin ve verimli kullanarak sektörün faydasına sunmaktır.

Eklemek istedikleriniz var mı? 

Ortak Veri Modeli projesi kapsamında, TSB bünyesinde oluşturulan komiteler ile; üretim ve hasar verilerinin Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi’ne transferinde kullanılacak standartlar ve teminat yapısı, dosya durum nedenleri, hasar nedenleri, hasar tipi, ödeme ve muallak türleri gibi birçok ortak parametre değerleri belirlendi. Parametrik bir yapı ile kurgulanan OVM web servisleri, sadece mevcut ürünleri değil, yeni gelecek ürünlerin de entegrasyon ihtiyacını karşılayacak şekilde dikey soru tablo yapıları ile tasarlandı.

KVKK ile uyum kapsamında tasarlanan yeni OVM altyapısında tüm kayıtlara TC Kimlik numarası ile ilişkilendirilmiş SBM referans numarası üzerinden erişim sağlanabilmekte olup,  kayıtlar maksimum seviyede güvenlik önlemleri ile saklanmaktadır.

Son olarak; bu önemli proje geçişinde bizimle birlikte özveriyle çalışan ve bizlere destek olan tüm paydaşlarımıza teşekkür ederim.