Previous Page  64 / 92 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 64 / 92 Next Page
Page Background

64

Uzman Gözüyle ·

Expert View

SBM’ DE YENİ BİR FONKSİYON; İÇ DENETİM

A NEW FUNCTION AT SBM ; INTERNAL AUDIT

İç denetim, bir kurumun faali-

yetlerini geliştirmek ve onlara

değer katmak amacını güden

bağımsız ve objektif bir güvence

ve danışmanlık faaliyetidir.

Dünyada globalleşme, şirket-

lerdeki büyümelerin beraberinde

çeşitlenen ve karmaşıklaşan

işlemler, teknoloji alanlarındaki

gelişmeler, iflaslar, şirket zarar-

ları,

finansal

raporlamadaki

skandallar iç denetimin önemini

arttırmıştır.

Internal audit is an independent

and objective assurance and

consultancy activity carried out

with the goal of improving an

organization’s activities and

adding value to them.

Increasing

globalization,

operations and transactions

that have become further

complicated and diversified as a

result of growth, technological

advancements,

bankruptcies,

company losses and scandals

related to financial reporting

haveall increased the importance

of internal audit.

Aslıhan Sarıoğlu

İç Denetim Müdürlüğü

Internal Audit Directorate

DÜNYADA VE TÜRKİYE’DE İÇ DENETİM’ İN TARİHSEL GELİŞİMİ

HISTORICAL EVOLUTION OF INTERNAL AUDIT IN TURKEY AND THE WORLD

1940'lı yıllarda

özel sektörde

uygulanmaya

başlandı.

First adopted in

private sector in

1940s.

1941'de ABD'de

Uluslararası İç

Denetim Enstitüsü

kurulmuştur.

The Institute of

Internal Auditors

was established in

USA in 1941.

1980'de dış

ülkelerde kamu

sektöründe

gelişmeye başladı.

It become more

common in public

sector starting

with 1980s.

1990'da

Türkiye'de

uygulanmaya

başlandı.

First adopted in

Turkey in 1990.

2001'de BDDK

tarafından

bankalarda

zorunlu kılındı.

It was made

mandatory for

banks by BDDK in

2001.

2003'de 5018 sayılı

yasa ile kamu

kurumlarında zorunlu

hale getirildi.

It was made

mandatory for state

enterprises with the

law nr. 5018 in 2003.