Previous Page  60 / 92 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 60 / 92 Next Page
Page Background

60

Uzman Gözüyle ·

Expert View

En iyi işveren nasıl olunur?

Great Place to Work Firması tarafından 50 ülke,

7000 işletme ve 12 milyon çalışan ile yürütülen

kapsamlı ve deneysel araştırmalar neticesinde, “En

İyi İşveren Olabilmenin 5 Temel Unsuru” belirlendi.

Mükemmel Bir İş Yeri?

• Çalışanların yöneticilerine

Güvendiği

• Yaptıkları işten

Gurur Duyduğu

• Birlikte çalıştığı insanlardan

Keyif Aldığı

iş yeridir.

How do you become the best

employer?

The comprehensive an experimental series of

research conducted by Great Place to Work

Company with 12 million employees at 7000

companies in 50 countries, determined the “5

Major Criteria for being a Good Employer”.

A perfect workplace?

• Where employees

trust

their managers

• Where employees

are proud

of their work

• Where employees

enjoy

working with

their co-workers.

- Teşvik ve takdir

- Çalışanlarla işbirliği

- Özen ve denge

- Supporting and

Appreciation

- Cooperation with

employees

- Care for employees

and

work -life balance

GURUR

PRIDE

- Adil Ücretlendirme

- Tarafsızlık-öncelik

tanımama

- Adil Davranma-ayrımcılık

yapmama

- Fair compensation

- Impartiality – absence of

favoritism.

- Justice - lack of

discrimination

- Açık iletişim

- Yetkin yönetim

- Dürüst yönetim

anlayışı

- Open

communicaion

- Competent

management

- Integrity in

management

approach

- Samimiyet ve

güvenilirlik

- Dostça çalışma

ortamı

- Ortak hedef için

çalışma

- Sincerity and

reliability

- Friendly work

atmosphere

- Working towards

a common goal

- Kendi işinden gurur

duyma

- Takım çalışmasından

gurur duyma

- İşletme başarılarından

gurur duyma

- Taking pride in one’s

work

- Taking pride in team

work

- Taking pride

in company’s

achievements

SBM HR OLARAK HEDEFİMİZ "EN İYİ İŞVEREN OLMAK"

OUR GOAL AS SBM HR IS TO BECOME “THE BEST EMPLOYER”