Previous Page  68 / 92 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 68 / 92 Next Page
Page Background

68

Haberler ·

News

Maden ocaklarının koşullarını kontrol altına

almak ve maden ocağı çalışanlarını güvence

altına almak amacıyla, 6 Şubat 2015 tarihinde

yayımlanan 29259 sayılı Bakanlar Kurulu kararı

ile "Maden Çalışanları Zorunlu Ferdi Kaza

Sigortası (MÇZFKS)" yaptırmak zorunlu hale

getirilmiştir.

Maden ocağı çalışanları, işverenleri tarafından

poliçelerinin yaptırılıp yaptırılmadığını kimlik

no, cilt no, nüfus ili ve doğrum tarihi bilgileri ile

merkezimizce hazırlanan ekranlardan kontrol

edebileceklerdir.

Sorgulama ekranına, sbm.org.tr web

sitesindeki

“Sorgulamalar”

menüsü

altındaki “MadenPoliçeSorgula”adımından

erişilebilmektedir.

With the resolution of council of ministers

numbered 29259 released on 6 February 2015,

real and legal entities engaging in underground

and above ground mining activities and in non-

coal undergrounding mining activities, are now

obliged to have “Mandatory Personal Accident

Insurance (MÇZFKS)” for their personnel.

Mine workers can now confirm weather or not

their employer has had a policy arranged for

them by entering their ID no, volume no, city

of registration and date of birth on the newly

launched screen.

The inquiry screen can be accessed via

the “Mineworker Policy Inquiry” under

“Inquiries” on SBM official website at

sbm

.

org.tr.

MADENÇALIŞANLARI

İÇİNPOLİÇELERİNİ

SORGULAYABİLECEKLERİ

EKRANHİZMETE AÇILDI.

THE SCREENWHEREBYMINE

WORKERS CAN RETRIEVE THEIR

POLICIES HAS BEEN LAUNCHED.