Previous Page  17 / 92 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 17 / 92 Next Page
Page Background

17

Evrakların artık daha sayılabilir, ölçülebilir ve

yönetilebilir olduğu bir ortamın oluşturulması

ile;

dijital ortamda veriye ulaşmak ve analiz etmek

kolaylaştı!

Fiziksel süreçlerde çıkarılması güç olan raporların

oluşturulmasına imkan sağlanması

Dijital arşiv verileri veri tabanı üzerinde tutulduğu,

dokümanlar üzerindeki her akışın

ve işlemin kaydı bulunduğu için

bu verilere ulaşarak rapor elde

etmek kolaylaştı!

Süreçlerin

uygulama

üzerinden işletilmesi

Fiziksel çıktısı ile yöneticilerin

onaylarını ve imzalarını alma

devrine son verildi. Artık

yöneticiler uygulama üzerinde

onaya gelen dokümanlar için

gerekli yönlendirme, doküman

içeriğinde güncelleme işlemi

yapabilmekte.

Böylece

değişiklik yapılacak evraklar

kargolanacaksa

bile,

son

aşamaya

kadar

çıktısı

alınmadığı için kağıt israfından,

iş gücü ve maliyetten kazanç

sağlanmış oldu.

Doküman

versiyonların

tutulması,

böylece

veri

kaybının yaşanmaması

Dijital

ortamda

tutulan

evrakların üzerinde yapılan

her işlem kayıt altına alındığı gibi, evrağın önceki

versiyonları da kayıt altında tutuluyor ve her yeni

değişiklikte yeni bir versiyon yaratılıyor. Versiyonlar

için farklı doküman oluşturmayıp, tek bir doküman

üzerinden geçmişin takip edilebiliyor olması gereksiz

doküman yoğunluğunu da azaltıyor. İstenildiği

taktirde eski versiyon bilgisine ulaşmak, versiyonlar

arası karşılaştırma yapmak ve dokümanı geçmişte

herhangi bir versiyona almak da mümkün.

E-İmza kullanılabilmesi

Dijital arşiv, dokümanların ıslak imza yerine

elektronik imza ile imzalanmasını sağlıyor. Dijital

olarak imzalanmış dokümanın gönderildiği merciler,

dokümanın üzerinde bulunan doğrulama kodu

ile internet üzerinden, dokümanın sunucumuzda

bulunduğunu

doğrulayarak

imza

bilgilerini

görüntüleyebiliyor.

is to type the query word and press the search button.

With the creation of an environment where

documents are more countable, measurable

and manageable,

its now easier to access and

analyze data in digital environment!

Ability to create reports that are hard to create

with physical processes

Because digital archive data

are kept in a database and

because every flow and

transaction on the documents

is recorded, it is now easier to

create a report by accessing

this data!

Ability to run processes on

the application

The need to get approval and

signatures of executives on

hardcopy documents has

been eliminated. Now the

executives

can

complete

the necessary redirecting

and content updating tasks

for documents in the digital

environment

using

the

application. This way, because

the documents to be mailed,

whose content might be

changed are not printed out

until the last phase, there’s

considerable paper, labor and

cost savings.

Ability to keep different

document versions to prevent

data loss

Every transaction on digital documents is recorded

along with previous versions of the document

and a new version is created with each change.

The ability to track document history without

having to create different documents for different

versions prevents unnecessary document volume

as well. It is also possible to access previous version

information, compare different versions and to

revert to a previous version of the document.

Ability to use E-signature

Digital archive allows users to sign documents

using electronic signature instead of wet signature.

The recipients of the digitally signed document

are able to verify presence of the document in our

servers and view signature owner’s information

via Internet using the verification code on the

document.