Previous Page  14 / 92 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 14 / 92 Next Page
Page Background

14

SBM’den ·

From SBM

Yenilik olarak diğer madde ise SBM’de AGILE sayfası.

Bu sayfanın içerisinde AGILE nedir?, Scrum Guide,

Agile Manifesto, Agile 12 Ana Prensip vb. alt sayfalar

olarak yer alıyor. Şirket çalışanlarının agile’a dair ana

bilgilere ulaşabilecekleri bir ortam sağlanıyor.

Ayrıca bu sayfada Sigorta Bilgi Gözetim Merkezi

Agile dönüşümü hakkında bilgilere yer veriliyor ve

dönüşümün nasıl gerçekleştiği anlatılıyor.

Scrum ekipleri tanıtımına yer verilerek ve scrum ile

ilgili dokümanlara tüm şirketin erişimi sağlanarak

şeffaflık ilkesine sadık kalınmaktadır.

Another improvement introduced is the AGILE page

on SBM. The page now has sub-pages such as What

is AGILE?, Scrum Guide, Agile Manifesto, Agile 12

Main Principles etc. It provides a platform whereby

company employees can access basic information

related to Agile.

This page also features information regarding

Insurance Information and Monitoring Center

(SBM) Agile transformation process and explains

how transformation takes place.

The page features detailed description of Scrum

teams and provides access to all scrum-related

documentsbyall companyemployees as a reflection

of SBM’s commitment to transparency.