Previous Page  13 / 92 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 13 / 92 Next Page
Page Background

13

From SBM

· SBM’den

SBM SOSYAL, GELİŞMEYE DEVAM EDİYOR!

SBM SOCIAL CONTINUES TO THRIVE

Sigorta Bilgi Gözetim Merkezi’nin

intranet projesi olan SBM Sosyal,

tüm hızı ile yeniliklerine devam

ediyor. SBM Sosyal’de yapılan son

geliştirmeler ile çalışanların şirket

içerisindeki sosyal durumlarından,

çalışma hayatlarına pozitif yönde

katkı sağlanıyor.

Yapılan yeniliklerden ilki SAP

Portal

ile

gerçekleştirilen

entegrasyon oldu. Bu entegrasyon

ile SBM personelinin intranet

profillerinde

Fazla

Mesai

Saatlerini

,

Yıllık İzinlerini

ve

İdari İzinlerini

kolayca görmeleri

sağlandı.

Ayrıca

müdürlük

ve

direktörlük

seviyesinde

yetkilendirmeler

yapılarak

çalışanların sadece kendi bilgilerini

görmelerine, müdürlerin ve direktörlerin kendi

birim ve direktörlüklerindeki personelin bilgilerine

erişim izni verildi. Bu şekilde direktör veya müdürler

de personelin çalışma hayatına dair bilgilere

erişim sağlayabilir hale geldi. Bu geliştirme, hem

çalışanların planlamasına katkı sağlıyor hem de

direktör ve müdürlerin planlamalarına yardımcı

oluyor.

Geliştirmelerden diğeri ise birimlerin ortak alanda

tutmak istedikleri dokümanlara intranet üzerinden

erişim sağlamalarına olanak tanıyan Doküman

Merkezi’ndegerçekleştirildi. Dahaönce tek kanaldan

yürütülen Doküman Merkezi yönetimi, artık tüm

müdürlüklere açıldı. İstenildiğinde müdürlükler

ortak alandaki dokümanlarını silme, yeni doküman

eklemevegüncellemeyetkilerini kullanabilmekteler.

Bu şekilde işe yeni başlayan çalışanlar için eğitim ve

oryantasyon gibi gerekli dokümanların yönetimi

kolayca sağlanabiliyor.

SBM Social, the intranet project

of Insurance Information and

Monitoring

Center

(SBM),

continues to introduce novelties

in full throttle. The recent

improvements made to SBM

Social have made positive

contributions to the social lives

of employees in the company as

well as on their work lives.

The first of the improvements

recently made has been the

integration with the SAP Portal.

With this integration, SBM

personnel can now track their

Overtime hours

,

Annual Leaves

and

Administrative

Leaves

conveniently on their intranet

profiles. In addition, with relevant

authorizations given at the executive

and director levels, the new system now allows

employees to access their own information and

directors or managers to access information

of personnel in their own units or directorates.

This way, directors or managers can now access

personnel data related to their work life. This

improvement both helps personnel better plan

their work lives and helps directors and managers

in their planning.

Another improvement was introduced for the

Document Management Center that allows units

to access documents they kept in the shared

space. Document Center Management that was

previously managed from a single channel is now

open to all directorates. Directorates now have

the option to delete documents in the shared

space, add new ones or update them. This brought

additional convenience in terms of management of

required documents such as training or orientation

documents for newly recruited employees.

Yasin Uluçak

Kurumsal Çözümler Müdürlüğü

Enterprise Solutions Directorate