Previous Page  16 / 92 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 16 / 92 Next Page
Page Background

16

SBM’den ·

From SBM

EVRAKLAR DİJİTALLEŞTİ!

DOCUMENTS DIGITALIZED!

SBM, tüm süreçlerinde teknolojiyi

yakından takip ederek, hem

maliyet avantajı hem de süre

avantajı

sağlamak

amacıyla

teknolojiden

faydalanarak

yenilenmeye devam ediyor.

Bu kapsamda fiziksel gelen-giden

evrak süreçlerindeki verimsizliğin

tespiti sonrası, süreçlerin dijital

ortamda yürütülmesine karar

verildi. Tüm arşiv dijital ortama

taşındı,

gelen-giden

evrak

süreçleri onay mekanizmaları

dijital arşiv uygulaması üzerinden

yürütülmeye başlandı.

Neler yaptık?

1. Arşivimizde bulunan

503

klasör, klasörlerdeki

47.310

doküman ve toplamda

157.280

sayfa

taranarak dijital ortama aktarıldı.

2. Operasyon ekibinin gelen ve giden evrak

süreçleri dijital ortama taşındı.

3. Islak imzalı evraklar e-imza ile imzalandı.

4. İnsan Kaynakları Müdürlüğü’nün

5

iş süreci

ve

28

tip özlük dosyalarının dijital ortamda

yönetimi sağlandı.

5. Finans ve Satınalma Müdürlüğü’nün

15

evrak

tipinin yönetimi dijital ortama taşındı.

Arşivin dijitalleştirilmesi, fiziksel arşiv ile yapılması

mümkün olmayan veya zaman alan işlemlerin

yapılmasına imkan sağladı.

Yeni imkanlar nelerdir?

Doküman içeriğinde arama yapabilme

Dijital arşivde bulunan tümdokümanların içeriğinde

arama yapılabiliyor, bunun için sadece aranacak

kelimeyi yazıp ara butonuna basmak yeterli!

SBM continues to renew itself

by using technology with the

goal of gaining both cost and

time effectiveness as a result of

following technology closely for all

its processes.

In this regard, after determining

inefficiency in physical incoming

and outgoing document processes,

SBM made a decision to switch

these processes to electronic

environment. The whole SBM

archives have been moved to the

digital environment and approval

mechanisms of incoming-outgoing

document processes are handled

via the digital archive application.

What have we done?

1. A total of 503 folders in our archive, 47.310

documents in these folders and a total of 157.280

pages have been scanned and transferred to

digital environment.

2. Incoming-outgoing document processes of the

operations team have been transferred to the

digital environment.

3. Documents with wet signature have been signed

with electronic signature.

4. Management process of 5 business processes

of the Human Resources Directorate and

management process of 28 different types of

employee files have been transferred to digital

environment.

5. Management process of 15 document types of

the Finance and Procurement Department has

been transferred to the digital environment.

Digitalization of the archive allowed for processing

that was otherwise impossible or time-consuming

with the physical archive.

What are the new possibilities?

Ability to make a search in document content

users can now make searches in the content of all

documents in the digital archive. All they have to do

Dila İspir

Kurumsal Çözümler Müdürlüğü

Enterprise Solutions Directorate