Previous Page  67 / 92 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 67 / 92 Next Page
Page Background

65

SBM çalışan profili hakkında bazı rakamsal bilgileri sizlerle

paylaşmak isteriz.

SBM, X kuşağının bilgi birikimi ve tecrübesinden yararlanan, Y

kuşağının dinamizm ve yenilikçi ruhundan oluşan bir çalış-

ma ortamı sağlamaktadır.

We’d like to share some figures related to the employee

profile at SBM.

SBM offers a work environment that utilizes the knowledge

and experience of generation X and inherits the dynamism

and innovative spirit of generation Y.

UZMAN GÖZÜYLE

EXPERT VIEW

20-25 26-30 31-35 36-40

40+

16

Personel

18

Personel

22

Personel

42

Personel

25

Personel

SBM YAŞ ORTALAMASI: 32

AVERAGE AGE AT SBM: 32

SBM Yaş Grafiği

Age Distribution at SBM

0-3

4-7

8-15

15+

%42

%18

%25

%15

Kıdem Grafiği

Seniority Chart