Previous Page  36 / 76 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 36 / 76 Next Page
Page Background

36

tarafından belirlenen standart uluslararası Bilgi Güvenliği

Yönetimi çerçevesidir

(www.bsigroup.com

).

ISO 27001 sertifikası işletmenin siber güvenlik tehditlerini

ciddiye aldığını, mevcut ve gelecekteki müşterilere bu

tehditlere karşı sertifikanın bilgi güvenliği süreçleri için

gerektirdiği en iyi uygulamaları yerine getirdiğini kanıtlar.

IS0 27001 siber suçların risklerini kısıtlamaktan daha

fazlasını yapar; aşağıda standardın uygulanması ile birlikte

gelen faydalar listelenmiştir:





Uluslarası kabul edilmiş en iyi sektör uygulamalarının

takip edilmesi





Müşterilerin ve üyelerin verilerinin korunması





İtibar ve marka değeri kaybının önlenmesi





Risk tabanlı metodoloji ile bilinçli kararlar alınmasına

yardımcı olunması





Mevcut müşterilerin ve üyelerin muhafaza edilmesi





Bütünlük/Kullanılabilirlik kurallarına uyulması





Organizasyonun güvenliğe yaklaşımının bağımsız

onaylanması





Müşterinin ve üyenin güveni ile birlikte gelen iş

hacmindeki büyüme





Benzer işletmelerle rekabette avantaj sağlayan bir

farklılaştırıcı faktör olması





Yerinde denetimlerle işletmenin büyümesini

sürdürmesi ve büyümeye destek





Kanunlar değişse de sürdürülebilir süreçlerin anında

güncellenebilir olması





Olaylar ve destek harcamalarında azalma ve üretimde

artma





Risk ve itibarın proaktif yönetimi





Çalışanların güvenliğe olan tutumlarındaki iyileşme





Personel fakındalığı, roller ve süreçlerin düzgün

tanımlanabilmesi

SBM’de ISO 27001 Süreci

Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi (SBM), ISO 27001

projesi için Şubat 2014’te özel bir ekip kurmuştur ve

SBM’ye Temmuz 2014 itibari ile sertifikası verilmiştir.

Bu sertifika SBM’nin Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi

ISO/IEC 27001:2013 Standardının tüm gereksinimlerini

karşıladığının resmi olarak doğrulanmasıdır.

ISO 27001 standartlarının başarılı bir şekilde uygulanması

SBM’nin misyonu doğrultusunda alınan büyük bir kilometre

taşıdır

(https://sbm.org.tr/tr/Sayfalar/Misyonumuz.aspx

)

facilitating trade activities.

(www.bsigroup.com)

.

ISO 27001 certificates proves that the business takes cyber

security threats seriously and also proves to the current and

future customers that it has adopted the best practices that

the certificate requires for the information security processes.

ISO 27001 does more than limiting the risks brought about

by cyber crimes; below is a list of the benefits that the

implementation of the standard has brought:





Following the sector’s internationally accepted best

practices





Protection of the data of customers and members





Prevention of loss of reputation and brand value





Enabling informed decision-making via risk-based

methodology.





Maintaining existing customers and members





Compliance with rules of integrity/usability





Independent approval of organization’s approach to

security.





Increased business volume as a result of increased

customer and member confidence





Having a differentiating factor compared to similar

businesses that provides competitive advantage





Allowing the business to continue its growth as a result of

on site inspections





Having the ability to instantly update sustainable processes

even though laws may change





Decrease in incidents and support spending and increase

in production





Proactive management of risk and reputation





Improvement in the attitude of employees towards security





Personnel awareness and ability to accurately define roles

and processes.

ISO 27001 Process at SBM

Insurance Information and Monitoring Center (SBM) founded

a special team for ISO 27001 project in February 2014 and

SBM was given its certificate as of July 2014. This certificate

is the official verification that SBM meets all requirements

of ISO/IEC 27001:2013 Information Security Management

System Standard.

Successful implementation of ISO 27001 standards is a

milestone achieved as part of SBM’s mission

(https://sbm.org.tr/tr/Sayfalar/Misyonumuz.aspx

)

In the successful implementation of the project,

project plan was followed based on the approach of

UZMAN GÖZÜYLE

EXPERT VIEW