Previous Page  9 / 35 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 9 / 35 Next Page
Page Background

SBM, sektörün

beklentilerini

karşılayabilmek için,

yazılım ve donanım alt

yapısını güçlendirdiği

gibi, organizasyonel

açıdan da atılımlar

gerçekleştirmektedir

SBM ile sigorta sektörünün ortak bir çalışması

olan IT komitelerini nasıl değerlendiriyorsunuz?

Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi’nin sektörün hayat verdiği

bir oluşum olarak hayata geçireceği projelerde sektörle

birlikte hareket etmesi büyük önem taşımaktadır. Şirketlerin

iş planlarını hayata geçirebilmek için planladıkları

operasyonlar ile Merkez'in hayata geçireceği projelerin

birbiriyle etkileşim içerisinde olmaması, gerek şirketler

gerekse Merkez'in hayata geçireceği projelerin başarısını

etkileyen bir unsurdur. Bu çerçevede sigorta şirketleri ile

ortak çözümler üretmek ve projelerin zaman planlarını

ortaklaşa belirleyebilmek adına gerek hayat dışı branşlar

için gerekse hayat branşı için IT Komitesi kurulması son

derece yararlı görülmektedir. Bununla birlikte hayata

geçirilmek istenen projelerin hukuksal ve sigorta tekniği

açısından değerlendirilmesi, bu amaçla ilgili taraflarla

iletişim içerisinde olunması, yürütülecek çalışmaların

sorunsuz ve başarılı olarak sonuçlandırılması için önem

taşımaktadır.

Sizce SBM’nin bünyesinde başka hangi

verileri toplaması sigorta sektörünün yararına

olacaktır?

Yukarıda da belirtildiği gibi SBM’nin;

• Uygulama birliğinin sağlanması,

• Sağlıklı fiyatlandırma yapılabilmesi,

• Suistimallerin önlenmesi,

• Güvenilir istatistiklerin oluşturulması,

• Sigorta sistemine olan güvenin arttırılması,

• Kamu gözetim-denetiminin etkinleştirilmesi

gibi hedefleri bulunmaktadır. Bu çerçevede şu anda Merkez

nezdinde bilgi tutulan sigorta branşları arasına öncelikle

yangın sigortaları ile ferdi kaza sigortalarının eklenmesinde

büyük fayda görülmektedir. Bunun yanında doğru analiz

sonuçlarına ulaşabilmek için mevcut veri yapılarının

değerlendirilerek bazı alanların “zorunlu alan” haline

getirilmesi ve kontrol mekanizmalarının kurulması da en az

yeni verilerin toplanması kadar önem taşımaktadır.

artırılması ve kamu gözetim-denetiminin etkinleştirilmesi

hedeflerine yönelik olarak çalışmalarını sürdürmektedir.

Bu amaçla sigortalılar ve sigorta sözleşmesinden dolaylı

da olsa menfaat sağlayanlara ilişkin olarak, yanlış sigorta

uygulamaları dahil, risk değerlendirmesine esas bilgileri

toplayan ve topladığı bu bilgileri başta sigorta şirketleri

olmak üzere ilgili tarafların bilgisine sunan sektörümüz için

önemli bir organizasyondur.

SBM’nin yeni yaklaşım ve çalışmaları hakkında

görüşlerinizi öğrenebilir miyiz?

Sadece Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi değil tüm

kurumların amacı geçmiş başarılarını daha da ileri

noktalara taşıyabilmektir. Bu aşamada Sigorta Bilgi ve

Gözetim Merkezi gerek mevzuatla kendisine verilen

görevleri yerine getirmek gerekse sektörün kendisinden

beklentilerini karşılayabilmek için yazılımsal ve donanımsal

alt yapısını güçlendirdiği gibi organizasyonel açıdan da

birtakım atılımlar gerçekleştirmektedir. Bu çerçevede

ortak bir veri tabanı olan Merkez'in ortaya koyacağı

yeni uygulama ve yaklaşımların sektörümüze büyük

katkılar sağlayacağı açıktır. Ancak tüm atılımların sektörle

koordineli şekilde yapılması diğer bir önemli husustur.

RÖPORTAJ 9