Previous Page  5 / 35 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 5 / 35 Next Page
Page Background

olduğu zaman planları ile önemli proje adımları konusunda

kararlar alındı. SBM’nin kurulduğu 2008 tarihinden bu

yana ilk kez gerçekleştirilen bu komite çalışmaları, sigorta

sektöründeki bilgi teknoloji yöneticilerinin tecrübelerini

paylaşmalarının ne kadar önemli ve değer yaratan bir süreç

olduğunu da gözler önüne serdi.

Bilindiği üzere SBM, sigorta sektörünün ihtiyaç duyduğu

verilerin toplanması, bu verilerin hem sigorta şirketleri

hem de ilgili tüm taraflar ile paylaşılması gibi kritik bir

görevi yürütüyor. Sigorta sektörü için hayati önem taşıyan

bu verilerin sağlıklı bir şekilde toplanması, bu amaçla

gerçekleştirilecek çalışmaların en uygun şekilde yapılması,

tamamlanması ve devreye alınması için sektör yöneticileri

ile SBM’nin birlikte uyum içinde çalışması önemlidir. IT

Komiteleri bu konuda da sorumluluk yüklenmiş durumdadır.

Bundan sonraki süreçte ele alınması gereken, sektörün

daha da gelişmesini sağlayacak ve müşterilerimizin

hayatlarını daha da kolaylaştıracak hizmetleri, değişik

kanallardan hızlı ve kaliteli bir şekilde almalarını sağlayacak

çalışmaları gerçekleştirmek olmalıdır.

Amacımız her alanda sektör içerisindeki entegrasyonu en

üst seviyeye çıkarmak, ortak akıl ve hareketle sektörümüze

fayda sağlamaktır.

Sigorta şirketleri ile ortak çözümler üretip, sektöre yön

vermek amacını taşıyan Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi

(SBM), yeni kurulan IT Komitesi ile çalışmalarına hız kattı.

SBM, sigortacılıkla ilgili verilerin tek merkezde toplanması

ve sigortacılık faaliyetlerinin daha kapsamlı, etkin bir

şekilde yürütülmesi amacını taşıyor. Bu görevinin yanı sıra

SBM, sektör genelinde uygulama birliğinin sağlanması,

suistimallerin önlenmesi ve sisteme olan güvenin arttırılması

gibi çok sayıda zorlu görevi de layığı ile yerine getirmeyi

hedefliyor. İşte bu kapsamda, Türk sigortacılığının gelişimine

katkı sağlamak için SBM, kendi içerisinde de yeniden

yapılandırmalara gitmekte.

Ocak ayında tüm sigorta şirketlerinin katılımı ile yapılan

toplantı sonrasında hayat ve elementer sigorta şirketlerinin

IT departmanları temsilcilerinden oluşan iki ayrı komite

kurulmasına karar verildi. Bu komitelerin oluşturulmasındaki

amaç, sigorta sektöründe görev alan bilgi teknolojileri

yöneticilerinin tecrübelerinin paylaşılması, ortak bir sinerjinin

oluşturulması ve sigorta sektörünün geliştirilmesiydi.

Hayat Dışı IT Komitesi bugüne kadar dört toplantı

gerçekleştirdi. SBM ve sigorta şirketleri yöneticilerinin değerli

katılımları ile gerçekleşen bu toplantılarda, SBM bünyesinde

yapılması istenen projeler görüşüldü ve herkesin mutabık

Anadolu Sigorta Genel Müdür Yardımcısı/Hayat

Dışı IT Komitesi Başkanı

Mehmet ABACI SBM için

yazdı.

IT Komitesinin

kurulması

bilgi akışını

hızlandıracak

Mehmet ABACI

,

Anadolu Sigorta

GÖRÜŞ/YORUM 5