Previous Page  8 / 35 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 8 / 35 Next Page
Page Background

TRAMER kuruluşundan itibaren başarılı uygulamalara

imza atarak Dünya Bankası gibi uluslararası kurumlar

tarafından, sigorta piyasası gelişmekte olan ülkelere

örnek model olarak sunulmuştur. Uygulamanın başarılı

görülmesi üzerine diğer zorunlu sigortalar ve kasko

sigortaları yanında farklı sigorta branşlarında da benzer

merkezi veri tabanı uygulamasına geçilebilmesine karar

verilmiştir. 2008 yılında yapılan değişiklik ile Sigorta Bilgi

Merkezi yine Birlik nezdinde olmak üzere kurulmuştur.

Yeni yapılanmada TRAMER alt bilgi merkezine dönüşmüş,

ayrıca Sağlık Sigorta Bilgi Merkezi (SAGMER), Hayat

Sigorta Bilgi Merkezi (HAYMER) ve Sigorta Hasar Takip

Merkezi (HATMER) olmak üzere üç alt bilgi merkezi daha

kurulmuştur. 2011 yılında yapılan değişiklik ile Merkez'in

ünvanı Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi olarak değişmiş,

alt bilgi merkezleri de bu değişikliğe uygun olarak yeniden

yapılanmıştır.

Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi veri topladığı sigorta

branşlarında; söz konusu branş faaliyetlerinin daha

kapsamlı ve etkin şekilde yürütülmesi, sektör genelinde

uygulama birliğinin sağlanması, sağlıklı fiyatlandırma

yapılabilmesi,

suistimallerin

önlenmesi,

güvenilir

istatistiklerin oluşturulması, sigorta sistemine olan güvenin

TSB Genel Sekreteri olarak, sizin gözünüzden

SBM’nin sektördeki rolünü bizimle paylaşır

mısınız?

Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi’nin kuruluş nedeni

olan sigorta şirketlerinin poliçe ve hasar verilerinin tek

bir merkezde toplanması fikri ülkemizde 2000'li yılların

başına dayanmaktadır. Özellikle ülkemizde uygulamaya

alınan ilk zorunlu sigorta olan ve sigortalılık oranı en

yüksek zorunlu sigorta ürünü “Karayolları Motorlu Araçlar

Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası”nda hatalı bilgilerle

poliçe düzenlenmesi, meydana gelen hasarlar hakkında

bilgi sahibi olunamaması, sigortasız araçların tespit

edilememesi gibi hususlar gerek şirketler, gerek sigortalı

ve trafik kazası mağdurları ve gerekse düzenleyici ve

denetleyici otoritede zaman zaman memnuniyetsizliğe yol

açmaktaydı. Geniş bir kitleye hitap eden ve sigorta algısı

üzerinde önemli bir etkiye sahip olan Karayolları Motorlu

Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası'nı daha sağlıklı

bir alt yapıya kavuşturmak amacıyla 16.12.2003 tarih ve

25318 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Yönetmelik ile o

dönemki ünvanıyla Türkiye Sigorta ve Reasürans Şirketleri

Birliği (TSRSB, Birlik) nezdinde, Trafik Sigortaları Bilgi

Merkezi (TRAMER) kurulmuştur.

TSB Genel Sekreter Yardımcısı ve SBM Yönetim

Kurulu üyesi Atilla Oksay ile SBM’nin çalışmaları

üzerine konuştuk.

SBM'nin ortaya

koyacağı yeni

uygulama ve

yaklaşımların

sektörümüze büyük

katkılar sağlayacağı

açıktır

Atilla OKSAY

, TSB Genel Sekreter Yardımcısı

RÖPORTAJ

8