Previous Page  7 / 35 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 7 / 35 Next Page
Page Background

2013 yılının başından itibaren organize edilen IT Komiteleri,

şirketlerin ortak sorun, görüş ve önerilerinin paylaşıldığı

bir köprü görevini üstlenmiştir. SBM’nin şeffaflık ve

açıklık temeline dayalı iletişimine güç katan IT Komiteleri

sayesinde sektöre etkinlik ve verimlilik katacak projelerin

belirlenmesi sağlanmıştır. Şirketler ve SBM’nin projelerde

ortak çalışmaları ile uygulanabilir zaman, kaynak ve maliyet

planlamaları yapılabilmiş bu da projelerin hayata geçirilme

başarısını beraberinde getirmiştir.

SBM’nin özellikle 2013 yılında yoğunlaşan altyapı, güvenlik

ve uygulama geliştirme araçlarına yönelik yatırımları,

kesintisiz servisler ile iş sürekliliği; bizim açımızdan büyük

önem taşıyan bilgi güvenliği, raporlama ve bilgilendirme

konularında gelişmeleri de beraberinde getirmiştir.

Sektör ve kamu yararına çabaları, işbirliği ve destekçi

yaklaşımı için Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi ve

çalışanlarına teşekkürlerimizi sunarız.

organizasyon yapısı ile birlikte geçirdiği değişimi, bize

her konuda sağladığı kolay erişilebilir ve çözüm odaklı

yaklaşımıyla hissettirdi.

SBM ile birlikte yürüttüğümüz çalışmalar boyunca kendi

sistemlerimizde gelişime açık uygulamalarımızı tespit ettik.

“Haymer Veri Transferi” projesi kimi konularda şirket olarak

bizleri zorlasa da kendi sistemlerimizi gözden geçirmemiz

konusunda da bizim için bir fırsat yarattı.

Şirket olarak bizim de dahil olduğumuz “Ferdi Kaza Veri

Yapısı Projesi” ile sektör firmaları, suistimali önleyici

sorgulamaları poliçeleşme aşamasında yaparak olası

suistimallerin önüne en başta geçilebilecektir. Benzer

şekilde şirket olarak çalışmalarında yer aldığımız

sigortacılık ve veri standartları sözlüğü de sektörde ortak bir

dil yaratarak bilgilendirme amaçlı raporlamaların etkinliğini

arttıracaktır. Yenilenen yüzü ve gelişen fonksiyonları ile tüm

branşları bir arada toplayan SBM internet sitesi konsolide

ve amacına hizmet eden bir yapı haline gelmiştir. Site

üzerinden erişilebilen ve şirketlerin kullanımına sunulan

uygulamalarda kullanıcı bazlı yetkilendirme ile güvenlik

anlamında ciddi bir gelişme sağlanmıştır.

SBM, yenilenen organizasyon

yapısı ile daha kolay

erişilebilir ve daha çözüm

odaklı

Yaman ARNAVUTOĞLU:

GÖRÜŞ/YORUM 7