Previous Page  13 / 35 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 13 / 35 Next Page
Page Background

sistemi üzerindeki tanımlar buraya aktarılarak, tüm sigorta

şirketlerinin HTTPs üzerinden Sigorta Bilgi ve Gözetim

Merkezi’ne gelmesi başarılı bir şekilde tamamlanmıştır.

Kazanımlar

Şirketlere ait özel bilgiler sadece ilgili şirket ve SBM

tarafından okunabilecek şekilde şifrelenir. Şifreleme Global

Sign’dan alınan 2048 bit RSA anahtarı ile yapılır.

HTTPs’e geçilerek bilgi güvenliği açısından COBIT

standartlarına uygun hale gelinmiştir.

Herhangi bir şekilde şirketler ile SBM arasında veri

transferi şifreli yapıldığından araya kötü amaçlı kişiler

girip veriye erişse dahi okuyamayacak ve içeriğini

değiştiremeyecektir.

Şirketlerin ve sistemimizde verisi bulunan müşterilerin

HTTPs’e geçiş sonrasında kurumumuza olan güvenleri

tazelenmiştir.

Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi’nin veri merkezinde

sigorta şirketlerine ait poliçe ve hasar bilgileri başta olmak

üzere önemli ve kritik bilgiler saklanmaktadır. Bu verilere

sigorta şirketleri web uygulama ve servisleri aracılığıyla

erişmektedir.

Web uygulama ve servisleri iki farklı protokol üzerinden

çalışabilmektedir. Bunlar; verilerin şifresiz aktığı “HTTP”

ve şifreli aktığı HTTPS protokolleridir. Verilerin HTTP

ile taşındığı durumda; kritik ve gizli olan bu verilerin

geçtiği ağ cihazlarından birinde yapılacak dinleme ile tüm

veriye ulaşılabilir. HTTPs “Secure HTTP” ile taşınması

durumunda verilerin ele geçirilmesi halinde bile deşifre

edilmesi imkansıza yakındır ve bunu teknik olarak sağlayan

RSA 2048 bit şifrelemesidir.

Sigortacılık Kanununun 31/B maddesinin 5inci fıkrasında

“Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezinin bütün işlem ve

kayıtları gizlidir” hükmü gereğince verilerin yetkisiz kişilerin

eline geçmesini engellemek için güvenlik önlemlerininin

artırılması hukuki olarak bir zorunluluk olmasından dolayı

SBM’deki birçok birimin ortak çalışması ile Güvenli HTTP

“Secure HTTP” için gerekli ortam oluşturulmuş ve HTTP

SBM Web Uygulama ve Servislerinin HTTP

Protokolünden HTTPs Güvenli Web Protokolüne Geçişi

SBM’den Sektörü Bir Adım Öne Taşıyacak Projeler

GÜNCEL 13