Previous Page  4 / 35 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 4 / 35 Next Page
Page Background

kurtarır ve bulunduğu yerde tutar

. Böylece zirveye doğru

giderken hiçbir zaman

dibe çakılmadan yukarı

doğru

ilerleyebilirler. Dağcıların yaptığı gibi ekonomik açıdan

zirveyi hede�leyen Türkiye’deki herkes

sigorta ile bir çivi

çakabilir

ve Türkiye, hiç düşmeden tırmanışına devam

edebilir.

Yere çakılmadan zirveye tırmanmanın tek yolu; sigorta

çivisini çok yere çakmak ve sigorta çivisine tutunmaktır.

Türkiye, tüm risklerini sigortalatarak ve sigortaları yurt

dışı reasürans şirketlerine tekrar sigorta ettirerek yani

tüm riskleri yurtdışına ihraç ederek gelecek 10 yıl

hiç

kaybetmeden

ve

hiç durmadan

yola devam edebilir.

Bugün bankacılık sisteminin ekonomiye sağladığı krediler

toplamı 800 milyar civarındayken, sigorta sistemi 40

trilyon riski teminat altına alarak

Türkiye ekonomisine

ve topluma çok daha büyük katkı

sağlamaktadır.

GSYİH’deki %1,5 olan sigorta sektörünün payı Avrupa

ülkelerinde olduğu gibi

%5’lere doğru

hızla ilerlemesi

Türkiye’nin hede�lerini gerçekleştirmesi açısından

olmazsa

olmazlardan

dır.

2013 yarıyıl sonunda Hayat Sigorta Poliçe sayısı

20milyonu

aştı

, tra�ik ve kasko poliçeleri toplamı da 20 milyonu aştı,

DASK %50 büyüme, BES %60 büyüme, Oto %50 büyüme

rakamlarını yakaladı. Bu sayılar Türkiye’nin, sigortanın

gerekliliğine ve önemine ne kadar çok inandığını gösteriyor.

Aynı hızla büyüme devam ederse yıl sonu prim üretiminin

%30 büyüme ile 26 milyar

’yi aşması şaşırtıcı olmaz.

Sigortalı oranının artması ve sigorta sektörünün büyümesi

için Sigorta Bilgi ve GözetimMerkezi olarak

onlarca projeyi

başlattık

. Bir kısmını hayata geçirdik ve geçiriyoruz. Belki,

dünyada bir ilk olan “tüm poliçeler kesildiği an; anında

merkezi sisteme yani Merkezimize bilgilerin aktarılması

(

Online Entegrasyon

)” projesi

sektörün büyük bir

başarısı

olacaktır.

Türkiye’nin 2023 hede�leri umarım fazlası ile gerçekleşir

ve Türkiye,

dünyanın en büyük ilk 10 ekonomisi

arasına

kolaylıkla girer.

Hede�leri yakalamak için

mutlaka sigorta

...

Sigorta ile daha güzel, daha güvenli, daha refah, daha

güçlü, daha mutlu yarınlar Türkiye’nin olacaktır.

Saygılarımla

Sigorta ile

daha güzel,

daha güvenli,

daha refah,

daha güçlü,

daha mutlu yarınlar

Türkiye’nin

olacaktır

Yıl 2023, Türkiye “Sigorta” ile Zirvede!

4