Previous Page  47 / 60 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 47 / 60 Next Page
Page Background

47

SERVİS SEÇİM TİPİ

REPAIR SERVICE SELECTION TYPE

BELİRTİLMEMİŞ

NOT-SPECIFIED

SİGORTA ŞİRKETİ

INSURANCE COMPANY

SİGORTALI

BENEFICIARY

Report

· Rapor

Değişen Kasko Genel Şartlarına göre, poliçede

onarımın şirketçe belirlenecek servislerden veya

sigortalı tarafından belirlenecek servislerden

hangisinde yapılacağı hususu açıkça yer almaktadır.

Ayrıca hasarın tazmininde orijinal parça veya

eşdeğer parça seçeneklerinden hangisinin

kullanılacağı belirtilmektedir. Bu yönde bir

belirleme olmazsa sigortalının tercih ettiği tazmin

yöntemi, servis ve parça esas alınmaktadır.

Bu kapsamda 2017 yılının Mayıs ve Kasım ayları

arasında düzenlenen poliçelerde servis seçim tipi ve

parça tercihleri aşağıdaki gibi oluşturulmuştur.

Riziko gerçekleştiğinde onarım yapılacak olması

halinde, sigortalı tarafından belirlenen servislerde

yapılan onarım, şirket tarafından belirlenen

servislerde yapılana göre çok daha fazladır. Ancak

belirtilmemiş olan adet çoğunluktadır.

Hasar tazmin edilirken kullanılan orijinal parça veya

100.000

150.000

50.000

200.000

250.000

300.000

400.000

350.000

2017/05

2017/06

2017/07

2017/08

2017/09

2017/10

2017/11

46.009

310.652

232.077

222.680

204.440

207.102

184.108

219.094

269.424

291.506

324.100

319.008

253.634

299.390

372.878

47.348

45.160

43.754

34.270

41.933

49.235

According to the amended Motor Own Damage

General Conditions; if a repair will be performed,

the policy clearly must describe whichever of the

workshops designated by the insurance company

or by the insured will perform the repair. Moreover,

the policy will again state clearly if original parts or

equivalent parts will be used for the compensation

of the loss. In case the policy is not clear, the

compensation method, workshop and part to be

preferred under the will of the insured party shall

prevail.

Under this coverage, the workshop preference type

and part preferences have been stated as follows

for the policies issued between the May and

November months of year 2017.

The number of the repairs realized in the

workshops designated by the insured is much

greater than the ones realized in the workshops

preferred by the insurance company. However,

the number of the repairs without any workshop

selection explanation still constitute the majority.