Previous Page  46 / 60 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 46 / 60 Next Page
Page Background

46

KASKO SİGORTASI

MOTOR OWN DAMAGE

01.04.2013 tarihinde yürürlüğe giren yeni Kasko

Sigortası Genel Şartları ile birlikte ürünler, şartlar

ve teminatlar da değişmiştir. Ana teminatlar

çerçevesinde dar kasko ve kasko ürünü yer alırken,

genişletilmiş kasko ve tam kasko ek teminatları da

yer almaktadır.

2017 yılının Mayıs ile Kasım ayları arasındaki

verileri incelediğimizde, 2016 yılında olduğu

gibi, Genişletilmiş Kasko ürününün çoğunluk

tarafından tercih edildiğini görüyoruz. Dar Kasko,

Kasko ve Tam Kasko alanlarının oldukça az olduğu

gözlemlenmektedir.

Together with the newMotor Own Damage

Insurance General Conditions entered in force on

the date 01.04.2013; the products, conditions and

the coverage have changed. Under the frame of

the main coverage items, the narrowmotor own

damage and motor own damage products may be

seen to exist whereas the extended motor own

damage and full motor own damage coverage

titles are also effected.

When we examine the data between the May

and November of the year 2017, we may see that,

likewise in the year 2016, the extended motor

own damage product has been preferred by the

majority. The buyers of the narrowmotor own

damage, motor own damage and full motor own

damage products are seen to be quite lesser.

ÜRÜN TİPİ

PRODUCT TYPE

2017

/

05

0

100.000

200.000

300.000

400.000

600.000

500.000

700.000

GENİŞLETİLMİŞ KASKO

EXTENDED COMPREHENSIVE COVERAGE

DAR KASKO

LIMITED COMPREHENSIVE COVERAGE

KASKO

COMPREHENSIVE COVERAGE

TAM KASKO

FULL COVERAGE

GENİŞLETİLMİŞ KASKO

EXTENDED COMPREHENSIVE COVERAGE

DAR KASKO

LIMITED COMPREHENSIVE COVERAGE

KASKO

COMPREHENSIVE COVERAGE

TAM KASKO

FULL COVERAGE

GENİŞLETİLMİŞ KASKO

EXTENDED COMPREHENSIVE COVERAGE

DAR KASKO

LIMITED COMPREHENSIVE COVERAGE

KASKO

COMPREHENSIVE COVERAGE

TAM KASKO

FULL COVERAGE

GENİŞLETİLMİŞ KASKO

EXTENDED COMPREHENSIVE COVERAGE

DAR KASKO

LIMITED COMPREHENSIVE COVERAGE

KASKO

COMPREHENSIVE COVERAGE

TAM KASKO

FULL COVERAGE

GENİŞLETİLMİŞ KASKO

EXTENDED COMPREHENSIVE COVERAGE

DAR KASKO

LIMITED COMPREHENSIVE COVERAGE

KASKO

COMPREHENSIVE COVERAGE

TAM KASKO

FULL COVERAGE

GENİŞLETİLMİŞ KASKO

EXTENDED COMPREHENSIVE COVERAGE

DAR KASKO

LIMITED COMPREHENSIVE COVERAGE

KASKO

COMPREHENSIVE COVERAGE

TAM KASKO

FULL COVERAGE

GENİŞLETİLMİŞ KASKO

EXTENDED COMPREHENSIVE COVERAGE

DAR KASKO

LIMITED COMPREHENSIVE COVERAGE

TAM KASKO

FULL COVERAGE

Rapor ·

Report

2017

/

06

2017

/

07

2017

/

08

2017

/

09

2017

/

10

2017

/

11