Previous Page  11 / 60 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 11 / 60 Next Page
Page Background

11

Bu çerçevede, OSEM’in yarattığı bu sistemsel

yaklaşım ile oto sigortasında olumlu psikolojik

ortamın ve güven zeminine uygun bir altyapının

kurulduğu düşünülmektedir.

OSEM Parça Takip Sistemi'nin oto hasar birimlerinin

parça tedariği içinde doğrulama ve takip için tek

bir yapı haline getirilmesi çok değerli bir yaklaşım

olabilir. Bunun için yetkili kurumlarımızın konuyu

değerlendirmesi, önermesi, parça tedariğindeki

üretici, satıcılar ve ülke ekonomisi için çok iyi bir

motivasyon kaynağı olabilir. Ülke ekonomik sistemi

içindeki iki büyük sektör; sigorta ile otomotiv

sektörünün parça tedariği konusunda aynı doğru

yapıda buluşmasına zemin yaratılabilir.

OSEM Parça Takip Sistemi parça tedariğinde geriye

dönük değerli bir kurumsal veri hafızası yaratılabilir,

elde edilen verilere göre de ileriye dönük

değerlendirmelerle gelişim süreçleri sağlanabilir.

Bu nedenler ışığında, oto sigortasında parça tedariği

yapmakta olan sigorta şirketlerinin ve otomotiv

şirketlerinin bu sistemi haksız rekabeti önlemek ve

doğru rekabet kanallarını açmak için desteklemesi

gerektiği düşünülmektedir. OSEM tarafından

kurgulanan sistemin, müşteri memnuniyeti

yaratırken kamu yararına yönelik de önemli bir

ekonomik değer yaratacağı öngörülmektedir.

Opinion/Comment

· Görüş/Yorum

monitoring system purposes. Under this frame, the

aforementioned system approach generated by

OSEMwill ensure an infrastructure required for a

positive psychological environment and a platform of

confidence to arise in auto insurance branch.

Evolving the OSEM Part Monitoring System to a

single structure for approval and monitoring of part

supply by auto-damage insurance units may be a very

valuable approach. Thus, if the authorities assess and

recommend the system, then a very good motivational

source for the producers and sellers of the part supply

chain and also to the national economy. That is to

say, a common and correct platform for the two

big national industries, namely the insurance and

automotive industries, may be generated for the party

supply business and processes.

OSEM part monitoring systemmay generate a

valuable and retrospective corporate data memory

in part supply business. Any such accumulated data

will be used for future assessments and contribute

to the respective improvements. Under the light of

these reasons, we think that the insurance companies

providing part supply under the coverage of their

auto insurances and the automotive companies

should support this system for preventing the unfair

competition and to open the just competition

channels. This system designed by OSEM is estimated

to generate customer satisfaction accompanied by a

significant economic value to the favour of the public.