Previous Page  7 / 60 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 7 / 60 Next Page
Page Background

7

Ekonomik kavram için de ana bileşenleri sektör

olarak tanımlarsak, bu bileşenler içinde en

önemlilerden biri sigorta sektörüdür.

Sigorta;

kişilerin olumsuz şartlar altında karşılaşacakları,

zarara ve gelir kaybına yol açan olayların ekonomik

sonuçlarından kendilerini korumak için belli bir prim

karşılığında risklerini devrettiği anlaşmadır.

Sigorta sektörü ekonomi içinde bir güven şemsiyesi

gibidir. Kendi dahil tüm sektörlerin gelişimine,

ülke ekonomilerine önemli katkılar sağladığı

bilinmektedir. Dolayısıyla her yapılan işlem ekonomi

sistemi içinde çalışmaktadır. Ekonomi sistemi, kıt

kaynakların yönetimi olarak tanımlanırken, kıt

kaynaklar ise;

doğal kaynaklar, emek, sermaye

gibi

öğelerden oluşmakta olup öğeleri ile ekonominin

sistem yaklaşımı içinde yönetildiğinin de önemli bir

göstergesidir. Bu öğelerden herhangi birinin zayıflığı

ve eksikliği ekonomik sistemi olumsuz yönde

etkileyebilir.

Bunlara ilave olarak ekonomik sistem içinde

piyasaların gelişmesini sağlayan iki sihirli kelimeden

de söz edilebilir.

Psikoloji ve Güven

Çevresel şartların olumlu psikolojik ortama sahip

olması ve ortam içindeki paydaşların sağladığı

güven sektörlerin gelişimine destek olabilir ve

ilgililer için refah düzeyini arttırabilir. Sistem

yaklaşımı içinde konulara bakıp çalışmaları buna

göre öngörmek ve kurgulamak tüm belirtilen

figürlerin hayata geçmesine zemin sağlayabilir.

Sistem

, ana birimin alt birimlerle çevresel şartları

da dikkate alarak aynı amaca eş güdümlü

yürümesi olarak değerlendirilebilir. Dolayısıyla

olumlu ya da olumsuz etkilenebileceği yapılar,

organizasyonlar ve teknolojik gelişimler

olabilir. Tüm

bu değerlendirmeler neticesinde, sektörümüzdeki

tüm paydaşların bu kavramlarla etkileşim içinde

olduğu da düşünülebilir.

PARÇA TAKİP SİSTEMİ

PART MONITORING SYSTEM

Ekrem Çankırlı

Operasyon Direktörü OSEM Sertifikasyon ve Eğitim Merkezi

Director of Operations OSEM

Certification and Training Center

Opinion/Comment

· Görüş/Yorum

If we define the industries as the main components

of the concept of economy; among these,

insurance industry is one of the most important

ones. The insurance is a contract through which

the persons assign their risks for a certain premium

payment as securing to be under a protection

against the damages, income losses and economic

consequences of adverse incidences and conditions.

The insurance industry is an umbrella of safety also

for the generality of the economy. It is known that

insurance provides significant contributions to the

development of all the other industries as well

as to itself. Any transaction performed requires

to be in the system of economy. The system of

economy is defined as the management of limited

resources which are natural resources, labor,

capital etc. factors. These factors and economy

in general should function under an integrated

system approach. Any weakness or absence of such

factors may possibly cause negative impacts on the

economy as a whole.

In addition, we may speak of two magical

words in the economic systemwhich ensure the

development of the markets: psychology and

confidence.

The surrounding conditions having positive

psychological momentum together with the

confidence provided by the stakeholders in the

surrounding environments may support the

development of the industries whereas may

increase the welfare level of the related parties. To

watch, foresee and design the developments and

incidences under a system approach may pave the

way to realize all the requirements aforementioned.

A systemmay be regarded as the main unit

proceeding to the same purpose with the sub-units

and surrounding conditions. Certain structures,

organizations or technological advances may cause

negative impacts on such uniform proceeding