Previous Page  17 / 60 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 17 / 60 Next Page
Page Background

17

OTO DIŞI BRANŞ ANALİZİ İLE

SUİSTİMALLERE KARŞI SIFIR TOLERANS

ZERO TOLERANCE AGAINST FRAUD WITH

NON-AUTO BRANCH ANALYSIS

Sigorta sektörünün en büyük problemlerinden

biri suistimaller ve bunların sektöre olan finansal

etkisidir. Suistimalleri tespit etmek ve dolayısıyla

finansal karlılığa katkıda bulunmak amacıyla

sigorta firmaları çeşitli çalışmalar yapmaktadır.

Sektörün suistimal ile mücadelesini desteklemek

amacı ile organize fraud ağının takibi, organize

sigorta sahteciliği ile ilgili alınan ihbarların

değerlendirilerek detay araştırmaların yapılması,

veri analizleri ve iş kurallarının oluşturulması,

verinin anlamlaştırılarak analitik model

oluşturma çalışmalarını yapmak üzere 3 yıl

önce Oto branşında başlatılan çalışmalar

gelişerek devam etmekte olup, tespit edilen

ve engellenen suistimaller vasıtasıyla sektöre

katkı sağlanmaktadır. Oto branşında sürdürülen

suistimal tespit çalışmalarını diğer branşlara

da yaymak üzere bir çalışma başlatılmıştır. Bu

kapsamda ilk olarak Sağlık ve Bedeni Hasarlar,

sonrasında ise Yangın, Hayat ve Ferdi Kaza

branşlarında çalışmalar planlanmıştır. Sağlık ve

Bedeni Hasar branşları için TSB çalışma komiteleri

ile birlikte çalışılmıştır. Proje kapsamında ilk olarak

Türkiye sigorta sektöründeki suistimal senaryoları

ile küresel senaryolar karşılaştırılarak ülkemizde

uygulanabilecek olan suistimal yöntemleri

belirlenmiş ve bu yöntemleri uygulayabilmek

Emine İşcan

SİSEB

Insurance Fraud Bureau

Büşra Fenerci

SİSEB

Insurance Fraud Bureau

One of the biggest problems of the insurance

industry is the misuses (insurance frauds) and

financial impacts thereof on the industry. To spot

the misuses and accordingly contribute to the

financial profitability, the insurance companies

perform several works.

Aiming to support the struggle of the industry

against the misuses, a project had been started

in auto branch 3 years before for monitoring the

organized fraud nets, evaluating the reminders

about insurance frauds, performing the detail

researches, data analyses, generating the

respective business rules and forming analytical

models by means of interpreting the obtained

data. Such works are underway with an extending

approach whereas the industry is contributed

thanks to the misuses spotted and prevented.

Another attempt has been started to extend such

misuse spotting works for auto branch also to

other insurance branches. Under this coverage,

some works are planned in the first place for

Health and Physical Injuries branch and, following,

for Fire, Life and Individual Accident branches.

For the Health and Physical Injury branch, we

have worked together with TSB (Turkey Insurance

Association) committees. Under the respective

project; the misuse scenarios in Turkish insurance

From SBM

· SBM’den