Previous Page  8 / 60 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 8 / 60 Next Page
Page Background

8

Dolayısıyla her yaratılan sistemde kaynakların

verimli kullanılması, doğru organizasyon yapılarının

oluşturulması, teknolojik gelişimlerin sistem

içinde yer bulması, sonucunda ekonomik bir değer

yaratılması bu kavramların birbiriyle ne kadar yakın

olduğunun göstergesidir.

Oto sigortası kapsamında; ağırlıklı maddi hasarın

yönetimine yönelik birçok teknolojik altyapı ile

her şirket kendine özel sistemler yaratmış ve

uzun zamandır da kullanmaktadır. Kullanılan

doğru altyapılar ana amaca ulaşmada psikolojik

ortam yaratıp sonucu itibariyle güven sağlamaya

müşteri memnuniyetini yakalamaya ve bu noktada

sürdürülebilirliği oluşturmaya çalışmaktadır.

Benzer amaçlar doğrultusunda OSEM, oto

branşında TSB üyesi şirketlerimize sistem

yaklaşımı ile şirketlerin ekonomik altyapılarını

geliştirecek önemli projeler oluşturmaktadır ve

hayata geçirmektedir. Bu projelerden biri de OSEM

PARÇA TAKİP SİSTEMİ’dir. Üreticiden tüketiciye

kadar sigorta şirketlerinin oto yedek parça

tedarik zinciri içindeki tüm aşamaları kontrol edip

doğrulamaktadır.

Görüş/Yorum

·

Opinion/Comment

to the objectives. Thus, we may say that all

the stakeholders of our industry will be in an

interaction with these concepts. That is to say,

an economic value may only be generated if the

resources are used efficiently in every created

system together with establishment of the the

correct organizational structures and the timely

inclusion of technological advances. Thus, it may

bee seen that such concepts are closely correlated

with each other.

Under the coverage of auto insurance; each

company has established specific systems using

many technological infrastructures related to the

management of (predominantly) the material

losses and has been using them for a long time.

The correct infrastructures in use generate positive

psychological environments required for reaching

the main target; whereas, they build up confidence,

customer satisfaction and sustainability. In parallel

with similar objectives, OSEM provides significant

auto branch projects, under the system approach,

for the TSB member companies that may improve

the economic infrastructures of such companies.

One of these projects is OSEM PART MONITORING

SYSTEM. This systemmonitors all the steps

through the auto spare part supply chain for the