Sıkça Sorulan Sorular

Maddi Hasarlı Kaza Tespit Tutanağı doldurulması sırasında, tarafların anlaşamaması durumunda izlenmesi gereken yol nedir?

01.04.2008 tarihinde yürürlüğe giren Kaza Tespit Tutanağı'nın doldurulması için herhangi bir zorunluluk bulunmamaktadır. Dolayısıyla taraflar anlaşamazlarsa eskiden olduğu gibi trafik polisi çağırılmalıdır.

Kazaya karışan tüm sürücüler tutanağı imzalamalı mı?

Kazaya karışan sürücülerin tümünün tutanağı imzalamaları gerekmektedir. Tutanakta eksik imza bulunması halinde, tutanak işleme alınmayıp geçersiz sayılır.

Geçirdiğim maddi hasarlı kazada kendi aramızda tutanak tuttuk ancak bana yanlış kusur oranı verilmiş. Kusur durumuma itiraz edebilir miyim?

Belirlenen sorumluluk oranları tarafınıza bildirildikten sonra bir defaya mahsus olmak üzere 5 iş günü içerisinde Yalnız Maddi Hasarla Sonuçlanan Trafik Kazalarında Taraflarca Doldurulacak Kaza Tespit Tutanaklarına İlişkin Genelge (2017/18)'de tanımlanan usullere göre, değerlendirmeye etki edebilecek ilava bilgi ve belge sunmak kaydıyla şirketler arası mutabakat ile sonuçlanan kusur oranlarının tekrar değerlendirilmesini isteyebilirsiniz. 

Kaza yapan iki aracın da sigorta şirketi aynı ise itirazınızı https://www.sbm.org.tr adresindeki "Hizmetler"  Menüsü altında "Kaza Tespit Tutanağı (KTT) Sorgulama ve İtiraz " sekmesinden 5 iş günü içerisinde gerekli bilgi ve belgeleri sunarak itiraz edebilirsiniz.İtiraz başvurusu üzerine sigorta şirketleri tarafından yeniden değerlendirme yapılmaktadır. 

Kaza Tespit tutanağı düzenledikten sonra trafik poliçemin bitmiş olduğunu fark ettim bu durumda ne yapılmalıdır?

Kaza tespit tutanağının geçerli olması için trafik poliçesinin yürürlükte olması gerekmektedir. Bu durumda tutanak geçersizdir. Kazaya karışan şirketler kendi aralarında kusur ve hasar oranlarına göre değerlendirme yapacaklardır.

Tutanağımın durumunu Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi Sistemi’nden takip edebilir miyim?

www.sbm.org.tr adresli web sitemizde yer alan "Hizmetler" menüsünden ‘Kaza Tespit Tutanağı Sorgulama ve İtiraz’ adımları takip edilerek;

 • Ürün kodu + sigorta şirketi + acente no + poliçe no + yenileme no 
 • Plaka + kaza ihbar no, 
 • Plaka + şasi no, 
 • Plaka + motor no, 
 • Plaka + sigortalı T.C.kimlik no, 
 • Plaka + sigortalı VKN, 
 • Plaka + sigortalı pasaport no, 
 • Plaka + sürücü T.C. kimlik no 
 • Palaka + sürücü pasaport no 

sorgulama kriterlerinden biri ile tutanağınızın durumunu sorgulayabilmeniz mümkündür.

Kaza noktalarını online takip edebildiğinizi biliyor muydunuz?

Mobil Kaza Tutanağı uygulaması ile artık kaza noktaları lokasyon bazlı olarak görüntüleniyor.​​

KTT ne demek?

SMS sonucu gönderilen mesajda kullanılan "KTT" ifadesi ilgili kazanın Kaza Tespit Tutanağı ile sonuçlandığını ifade etmektedir. KTT ile sonuçlanan kazalar için SMS ile "tutanak" sorgu yapılabilmektedir. Bununla birlikte, web sitemizde "Hizmetler" menüsünde yer alan ''Kaza Tespit Tutanağı Sorgulama ve İtiraz '' adımından sorgulama yapabilirsiniz

Hangi durumlarda kaza tespit tutanağı doldurulmayacaktır?

Aşağıdaki durumlarda bu tutanak DOLDURULMAYACAKTIR. Bu durumlarda 155 veya kaza mahalli Jandarma bölgesindeyse 156 numaralı telefondan trafik zabıtasına haber veriniz. 

 • Kazaya bir aracın karışması (tek taraflı maddi hasarlı trafik kazası ise),
 • Taraflardan herhangi birinin sürücü belgesinin bulunmaması veya belgesinin kullandığı araç cinsi için yeterli olmaması,
 • Araçlardan herhangi birinini ülkemizde geçerli zorunlu mali sorumluluk sigortasının olmaması,
 • Sürücülerden herhangi birinde alkol, uyuşturucu veya uyarıcı madde aldığı şüphesinin bulunması,
 • Kazaya karışan araçlardan herhangi birinin kamu kurum ve kuruluşlarına ait olması (Sağlık Bakanlığı’na ait ambulans ve acil sağlık araçları hariç) ,
 • Kazada kamu malına veya üçüncü kişilere ait eşyalara zarar verilmiş olması,
 • Kazanın ölüm ve/veya yaralanma ile sonuçlanmış olması,