Previous Page  84 / 92 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 84 / 92 Next Page
Page Background

84

MADEN ÇALIŞANLARI ZFKS

MANDATORY PERSONAL ACCIDENT INSURANCE

6 Şubat 2015 tarihinde yayımlanan 29259 sayılı

Bakanlar Kurulu kararı ile “Yer altı ve yer üstü kömür

madenciliği, kömürden gayri yer altı madenciliği

faaliyetlerinde” bulunan gerçek ve tüzel kişilerin,

söz konusu faaliyetlerin icrası esnasında meydana

gelebilecek kazalar sonucu tesislerinde istihdam

ettikleri, üretim ve üretim hazırlığı faaliyetinde

bulunan personeli için "Maden Çalışanları Zorunlu

Ferdi Kaza Sigortası (MÇZFKS)" yaptırmaları zorunlu

hale getirilmiştir.

Yapılan çalışma ile, maden eksperleri, maden

mühendisleri ve iş güvenlik uzmanlarından oluşan

risk inceleme heyeti, sigorta şirketleri, maden

sahaları, maden ocak işletmeleri, maden çalışanları

gibi pek çok paydaş bir araya getirilmiştir.

Maden ocakları, 81 maden eksperi, 451 maden

mühendisi ve 214 iş güveniliği uzmanından

oluşan “Risk İnceleme Komitesi” tarafından

denetlenmektedir. Komite üyeleri Sigorta şirketleri

tarafından görevlendirilmektedir.

10 kişinin altında

ise:

Has less than 10 employees:

MADENOCAĞI

IF THE MINE PIT

10 kişinin üzerinde

ise:

Has more than 10 employees:

1.

Maden Eksperi

2. Maden Mühendisi

1.

Mining Expert

2. Mining Engineer

1.

Maden Eksperi

2. Maden Eksperi

3. Maden Mühendisi

4. İş Güvenlik Uzmanı

(A Sınıfı)

1.

Mining Expert

2. Mining Expert

3. Mining Engineer

4. Occupational Safety

Expert (Class A)

With the resolution of council of ministers

numbered 29259 released on 6 February 2015,

real and legal entities engaging in underground

and above ground mining activities and in non-

coal undergrounding mining activities, are now

obliged to have “Mandatory Personal Accident

Insurance (MÇZFKS)” for their personnel engaged in

production and pre-production activities, to provide

them with insurance coverage against accidents

that may happen during mining activities.

This

initiative

brought

together

different

stakeholders including a risk assessment board

comprising mine experts, mining engineers and job

safety specialists; insurance companies, minefields,

mining companies and mineworkers.

Mine pits are inspected by a “Risk Assessment

Committee” comprising 81 mine experts, 451 mining

engineers and 214 job safety specialists. Committee

members are appointed by insurance companies.

Rapor ·

Report

RİSK İNCELEME KOMİTESİ NASIL OLUŞUR?

HOW IS THE RISK ASSESSMENT COMMITTEE FORMED?