Previous Page  82 / 92 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 82 / 92 Next Page
Page Background

82

Rapor ·

Report

TRAFİK KAZALARINDA ARAÇ RENGİNİN ETKİSİ OLABİLİR Mİ?

DO VEHICLE COLORS PLAY A ROLE IN TRAFFIC ACCIDENTS?

2016 yılı içerisinde, trafik poliçe adetlerinin yaygın

olarak kullanılan renklere göre dağılımı aşağıdaki

grafiklerde yer almaktadır.

2016 yılında en çok

poliçe adedine sahip

olan renk “Beyaz” iken,

hasar frekansı en fazla

olan renkler sırasıyla

“Sarı”, “Beyaz” ve

“Siyah” olduğu

gözlemlenmektedir.

The chart below provides a breakdown of number of

liability insurance policies based onmost commonly

used vehicle colors for 2016.

While the color with

the highest number

of policies in 2016 was

“White”, the colors

with the highest claim

frequencies were

“Yellow”, “White” and

“Black” respectively.

BEYAZ

White

GRİ

Grey

SİYAH

Black

KIRMIZI

Red

MAVİ

Blue

KAHVERENGİ

Brown

YEŞİL

Green

SARI

Yellow

0

1.000.000

500.000

3.000.000

POLİÇE ADETLERİ

NUMBER OF POLICIES

1.500.000

2.000.000

2.500.000

3.500.000

* Grafikler trafik poliçeleri için poliçe tanzim tarihi, hasar dosyaları için hasar ihbar tarihi baz alınarak hazırlanmıştır. Ocak-Ekim 2016 verileri baz alınmıştır.

*

The charts were created based on Policy Arrangement Date for Liability Insurance Policies, and based on Claim Notification Date for Claim Files.

Charts are based on January-October Data.

5424 K

BEYAZ

White

GRİ

Grey

SİYAH

Black

KIRMIZI

Red

MAVİ

Blue

KAHVERENGİ

Brown

YEŞİL

Green

SARI

Yellow

HASAR FREKANSI (%)

CLAIM FREQUENCY (%)

12,9

7,6

6,2 6,2 6,1

5,3 5,3

4,8

3403 K

1067 K

980 K

832 K

380 K

308 K

213 K