Previous Page  86 / 92 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 86 / 92 Next Page
Page Background

86

Bunları Biliyormusunuz? ·

Did You Know?

The infrastructure that allows

vehicle owners to evaluate and

score repair shops they receive

service from on the e-Devlet

system was launched on 1

April 2016. The goal of this new

application is to improve service

quality of repair shops based on

the power of customer feedback.

Your report created online on

MobileAccidentReport (MKT) is

instantly sent to your insurance

company and you won’t need

any other documents (like

driver’s license, registration etc.).

The accident report created online

is sent to the insurance company

along with other documents like driver’s

license and registration and accident photos or

videos if any.

Article 2 of the Circular

numbered 2 and titled “Circular

for Amendments to the

Circular Regarding Accident

Reports to be Created by Parties

of Only Accidents with Material

Damage” dated 02.04.2014 and

numbered 2014/3 (2007/27) and

issued by Undersecretariat of Ministry

took effect as of 01.06.2014 and a result

the Mobile Accident Reports created online using

the Mobile Accident Report application are official

documents.

Araç

sahiplerinin

hizmet

aldıkları

tamirhaneleri

e-Devlet sistemi üzerinden

değerlendirebilecekleri altyapı

1 Nisan 2016 tarihinden itibaren

kullanıma açıldı. Bu uygulama

ile

müşteri

geribildiriminin

gücü kullanılarak tamirhanelerin

kalitesinin artırılması hedefleniyor.

Mobil Kaza Tutanağı (MKT)

üzerinden

doldurduğunuz

tutanağınız

anında

sigorta

şirketinize

iletilmiş

olup,

herhangi bir evrak (ehliyet,

ruhsat vb.) ihtiyacı olmayacaktır.

Tutanakla birlikte ehliyet ve

ruhsat evraklarınız, uygulamadan

gönderdiğiniz kaza yeri fotoğrafları ve

varsa video çekimi de sigorta şirketinizle

paylaşılmaktadır.

Hazine

Müsteşarlığınca

hazırlanan 02.04.2014 tarihli

ve 2014/3 sayılı (2007/27)

Sayılı Yalnız Maddi Hasarla

Sonuçlanan Trafik Kazalarında

Taraflarca Doldurulacak Kaza

Tespit

Tutanaklarına

İlişkin

Genelgede Değişiklik Yapılmasına

Dair Genelge’nin (Genelge) 2.

Maddesi 01.06.2014 tarihi itibariyle

yürürlüğe girmiş ve dolayısıyla Mobil Kaza

Tutanağı (MKT) üzerinden doldurulan tutanaklar

Resmi Evrak statüsünde kabul görmektedir.

Araç sahiplerinin Tamirhane Değerlendirmesi’ni

e-Devlet sistemi üzerinden yapabildiğini

biliyor musunuz?

Mobil Kaza Tututanağı'nı doldurup servise

gittiğinizde sizden hiçbir evrak

istenmeyeceğini biliyor musunuz?

Mobil

Kaza

Tutanağı'nı

kullandığınızda

ıslak imzalı tutanağa ihtiyacınızın

kalmayacağını biliyor musunuz?

Did you know vehicle owners could evaluate

and score Repair shops in the e-Devlet

system?

Did you know you would not be asked to

provide any documents when you visit

a repair service after preparing the

Mobile Accident Report?

Did you know you would not need the accident

report withwet signature when you use

the Mobile Accident Report?