Previous Page  50 / 78 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 50 / 78 Next Page
Page Background

50

Mobil cihazlar günümüzde günlük hayatın ayrılmaz bir

parçası haline gelmiştir. Hem bireysel hem de kurumsal

alanda kullanımı yaygınlaşan bu cihazlar üzerinden

şirketler birçok gizli bilgi ve uygulamayı çalışanlarına

sunmaktadır. Bu durum doğal olarak mobil cihazlardaki

bilgi güvenliğininin gerekliliğini akla getiriyor. İşte burada

Mobil Cihaz Yönetimi (MDM - Mobile Device Management)

diye adlandırılan çözümler devreye giriyor.

MDM, özetle mobil cihazlar-

da belirlenen kurumsal politi-

kalara göre bilgi güvenliğinin

sağlanmasını ve şirketlerin ci-

hazlara çalınma kaybolma gibi

durumlarda uzaktan müda-

hale edebilmesini sağlar. MDM

kapsamında, cihazdaki kayıtlı

bilgilerin silinebilmesi, cihazın

kilitlenebilmesi, şirketlerin çalı-

şanları için geliştirdikleri mo-

bil

uygulamaların

kontrol

edebilmesi, cihazlardaki şifre

kurallarının belirlenebilmesi ve

cihazlarda bulunan şirket bil-

gilerinin gerektiğinde silinebil-

mesi gibi örnekler verilebilir.

Android ve iOS platformlarında benzer MDM yetenekleri

olmasına rağmen sağladıkları olanaklar ve kullanılış biçim-

leri farklılık göstermektedir. Her iki platform da kişisel kul-

lanıcılar için neredeyse tamamen aynı özelliklere sahip

kendi standart MDM uygulamalarını sunarken, 3. parti

MDM uygulaması geliştiricileri daha çeşitli ve gelişmiş

çözümler sunmaktadır. 3. parti çözümler de ihtiyaçların

Mobile devices have become an indispensible aspect of

modern life. Getting widespread both at the individual and

corporate level, these devices are used by corporations

and organizations to share a great deal of confidential

informationandnumerous applicationswith their employees.

This naturally brings up the issue of the importance of data

security with mobile devices. And at this point, the solutions

known as MDM - Mobile Device Management come into the

picture.

In summary MDM ensures

data security for mobile devices

based on predefined corporate

policies and allows the company

to interfere from remote

locations when a device is lost.

Examples of MDM processes

include; deletion of information

saved in the devices, remote

locking of devices, controlling

of the mobile applications

developed by companies for

their employees, determining

password rules for devices and

deletion of company related

information on devices when

necessary.

Even though Android and iOS platforms offer MDM features,

the benefits they offer and their method of use vary. While

both platforms offer their own standard MDM applications

with almost the same features designed for users, 3rd party

MDM application developers can offer more diverse and

developed solutions. And the use of 3rd party solutions

depends on the existing structure of the organization.

Mobİl Cİhaz Yönetİmİ

Mobile Device Management

Mustafa İNANICI

Kalite ve Bilgi Güvenliği Müdürlüğü

Quality and Information Security Directorate

UZMAN GÖZÜYLE

EXPERT VIEW