Previous Page  33 / 78 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 33 / 78 Next Page
Page Background

33

Merkezimizin sunduğu istatistiki bilgilerin çeşitlendirilmesi

ve bu bilgilere erişimin artırılması amacıyla web

uygulamamızdan sunulan İş zekası raporları altında Hayat

Üretim Raporları kullanıma açılmıştır.

Hayat şirketlerinin SBM’ye transfer ettiği veriler maksimum

fayda sağlayacak şekilde gruplandırılıp, farklı kırılımlarda

sigorta şirketlerinin ve ilgili kurum ve kuruluşların

kullanımına sunulmaktadır.

2010 yılı ve sonrası için gerçekleştirilebilen sorgulamalarda,

takvim yılında yazılan poliçe adedi, prim üretimi, teminat

tutarları ve tazminat ödemeleri raporlanabilmektedir. İlgili

Raporlar il, ürün , teminat detaylarınagöre listenebilmektedir.

İş Zekası Hayat Üretim raporları altında aşağıdaki kırılımlar

ile raporlar mevcuttur;

• Ürün ve İl detayı bazında “Yazılan Poliçe Adedi ve Prim

Üretimi Raporu“

• Ürün, Teminat ve İl detayı bazında “Prim Üretimi ve

Teminat Tutarları Raporu”

• Ürün ve İl detayı bazında “Tazminat Raporu”

• Ürün, Teminat ve İl detayı bazında “Tazminat Raporu”

With the purpose of diversifying the statistical information

offered by our center and facilitating access to such

information, we’ve recently made available, Life Insurance

Premium Generation Reports under the business intelligence

reports on our website.

Data transferred to SBM by life insurance companies are

grouped to provide maximum benefit and made available

with breakdowns for use by relevant institutions and

companies.

With queries that can be made for year 2010 and beyond,

number of policies arranged during that calendar year, total

premium generated, coverage amounts and claim payments

can be reported. Relevant reports are provided on the basis

of city, product, and claim details.

For Business Intelligence Life Insurance premium generation

reports, reports are provided in the below mentioned

breakdowns;

• ‘Number of policies arranged and premium generation

report’

• ‘Premium generation and claim amounts report’ on the

basis of product, claim and city

• ‘Claim report’ on the basis of product and city

• ‘Claim report’ on the basis of product, claim and city

HAYAT ÜRETİM RAPORLARIMIZ SBM’DE YAYINDA!

LIFE INSURANCE PREMIUM GENERATION REPORTS ARE ONLINE NOW!

SBM’DEN

FROM SBM