Previous Page  34 / 78 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 34 / 78 Next Page
Page Background

34

Yeşil Kart Sistemi olarak bilinen uluslararası motorlu

taşıt sigorta sertifikası sistemi, 01.01.1953’te yürürlüğe

girmiştir. Bu sistemin amacı, ülkeler arasında seyahat eden

motorlu taşıt kullanıcılarına yardımcı olmak ve ayrıca ilgili

motorlu taşıt kullanıcılarının seyahat ettikleri ülkelerde

neden oldukları kazaların sonucunda zarar görenlerin

korunmasını sağlamaktır. Elli yılı aşkın süredir uluslararası

düzeyde varlığını sürdüren Yeşil Kart Sistemi’nin başarısı

tartışmasız olup, sistem temel amaçlarına fazlasıyla

ulaşmıştır.

Şu an sisteme 47 ülke dâhildir. 01.01.2016 tarihinden iti-

baren AZERBAYCAN da

Yeşil Kart Sistemi’ne da-

hil olacaktır. Yeşil Kart

Sistemi’nin

işle-yişini

sağlamak, yani Yeşil

Kart Sistemi dâhilinde

herhangi bir ülkeye

kayıtlı motorlu bir taşıtın

ülkesi dışında neden

olacağı trafik kazası

sonucu ortaya çıkan

maddi ve/veya bedeni

zararları

karşılayabil-

mek amacıyla, sisteme

dâhil ülke hükümetleri

tarafından

tanınan

Yeşil

Kart

büroları

kurulmuştur.

Kendi ülkesinin Yeşil

Kart bürosuna üye ol-

mak kaydıyla, ulusal

sigorta şirketleri kendi

ülkelerinin dışına seya-

hat edecek araçlara

Yeşil Kart Sigortası

Poliçe Sertifikası düzen-

ler. Sertifika adından da

anlaşılacağı üzere yeşil

The international motor-vehicle insurance certificate

system also known as the Green Card System took effect on

01.01.1953. The purpose of this system is to help the drivers

of motor vehicles that travel internationally and to provide

coverage damage caused to third parties as a result of

accidents during these international trips. Existing for over

50 years at the international level, the Green Card system

has been undoubtedly very successful and effective and the

system has served its main purposes.

Currently 47 countries are in this system. Starting from

01.01.2016, AZERBAIJAN will be in Green Card System

too. Member stats have

established green card

offices that will provide

compensation for ma-

terial and/or physical

damages resulting from

accidents that a mo-

tor vehicle registered

in a certain country is

involved in, in another

country in the system.

By becoming a member

of the Green Card office

of its country, a nation-

al insurance company

can arrange Green Card

Insurance Policy Certifi-

cate for vehicles that will

travel internationally.

As the name implies,

the certificate itself is

in green. It is prepared

in two copies and has

no scratches or erased

parts on it. All Green

Card Certificates issued

as part of the Green

YEŞİL KART SİGORTASI POLİÇE SERTİFİKA BASIMINDA

ORTAK YAPIYA GEÇİŞ

TRANSITION TO THE COMMON FORMAT FOR POLICY CERTIFICATES

FOR GREEN CARD INSURANCE

HABER

NEWS