Previous Page  24 / 78 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 24 / 78 Next Page
Page Background

24

Nisan 2008 tarihinden bu yana kağıt form ile düzenlenen

Kaza Tespit Tutanakları akıllı telefonlardan da doldurula-

biliyor. Mobil Kaza Tutanağı (MKT) uygulaması dünyada

ilk defa Türkiye’de, hayata geçirildi. Şu ana kadar top-

lamda 9.000’in üzerinde kazada kullanıldı. Sigorta Bilgi

ve Gözetim Merkezi (SBM) tarafından geliştirilen Mobil

Kaza Tutanağı uygulaması ile sürücüler, tutanak doldur-

ma işlemini cep telefonları aracılılığıyla çok daha hızlı ve

kolayca yapabilme imkanına sahip. Uygulama ile, kazala-

rın sonuçlanma süresi 10 dakikaya kadar düştü!

SigortaBilgiveGözetimMerkezi(SBM)tarafındangeliştirilen

ve kullanıma açılan Mobil Kaza Tutanağı (MKT) uygulaması

T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı Sigortacılık Genel

Müdürlüğü tarafından yayınlanan genelge doğrultusunda

hayata geçirildi. Uygulama üzerinden doldurulan tutanaklar

devlet kurumları ve sigorta şirketleri nezdinde resmiyet ve

geçerlilik taşıyor.

Accident Reports which are being created using paper

forms since April 2008, can now be created on smart

phones. The Mobile Accident Report (MKT) application

was launched for the first time in Turkey. Until now,

the application was used in over 9.000 accidents. With

the Mobile Accident Report application developed by

Insurance Information and Monitoring Center (SBM),

drivers can now prepare their accident reports on their

smart phones much more conveniently and quickly. The

new application brought claim processing times down to

10 minutes!

Developed and launched by Insurance Information and

Monitoring Center (SBM), the Mobile Accident Report

application has been brought to life in accordance with the

circular issued by the General Directorate of Insurance of

Treasury Undersecretariat of the Prime Ministry of Turkish

Republic. The accident reports created with this application

are legally valid for use by public offices and insurance

companies.

İLK YILINI TAMAMLAYAN

MOBİL KAZA TUTANAĞI

’NA

KULLANICILARIN YOĞUN İLGİSİ DEVAM EDİYOR

Continuing interest of users in the mobile accident report

which completed its first year

SBM’DEN

FROM SBM

Play Video