Previous Page  22 / 78 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 22 / 78 Next Page
Page Background

22

bir model ile gelecek tahminlemesinin de yapılabildiği

araç sayesinde birden fazla şirketin taraf olduğu organize

sahteciliklerin belirlenmesi mümkün. Tüm sigorta şirketleri

ile yapılan toplantılarda en fazla verimin alınabileceği ortak

ve kolay uygulanabilir bir platform yaratılmaya çalışılıyor.

Günlük uyarı sisteminin de kısa bir süre sonra devreye

alınacağı araç sayesinde, tüm sigorta şirketleri yeni açılan

oto hasar dosyalarında eğer riskli bir durum var ise sistem

tarafından uyarılıyor olacaklar. Tabi ki sistem sadece

organize ve birden fazla şirketi ilgilendiren sahtecilikler için

kurgulanmış durumda. Şirketlerin sadece kendi müşterileri

için sahtecilik engelleme sistemlerine ayrıca geliştirmeleri

gerekiyor. Hassas davrandığımız bir diğer konu da bilgi

güvenliği sebebiyle bir şirketin datasının diğer şirket ile

paylaşılmıyor olmasıdır. Bu tip durumlarda, “başka şirketler

tarafından şüpheli olarak incelenmiş ve red edilmiş 2 adet

dosya bulunmaktadır” gibi uyarı mesajları paylaşılıyor.

SBM ve SİSEB olarak, sigorta şirketlerinin sahte hasarları

engellemeleri ve erken uyarılmaları konularında dünyada

kullanılan araçların sektörümüze kazandırılmasına ilişkin

araştırmalar devam ediyor. Dünyada ilk olarak SBM

tarafından tüm sektörün kullanımına açılan ve kullanım

oranı gün geçtikçe artan Mobil Kaza Tespit Tutanağı

uygulamasının da sahtecilikleri engellemekte ve önemli

fayda sağlayacağını düşünüyoruz. Mobil Kaza tespit

Tutanağı’nın kullanılmasının teşvikiyle sigorta şirketlerinin

iyi müşterileri de ayırt etme ve kullanıcı alışkanlıklarını

analiz ederek doğru risk seçimi ve fiyatlandırma yapma

şansları bulunuyor.

it is now possible to determine the claim files that have the

highest risks and network scores. With this tool, which also

allows for future estimations based on a predictive model,

it is possible to determine organized fraud cases where

multiple companies are involved. During the meetings made

with all insurance companies the goal is to create a common

platform that is easy to implement. Thanks to the new tool to

be commissioned in a short of time that will also include the

daily warning system, all insurance companies will be notified

in case there is a risk related to auto claim files. Of course

the system has been configured for fraud that is organized

and involves more than one company. The companies have

to develop their own fraud prevention systems aimed at their

own customers. Another issue that we’re sensitive about

is that for data security reasons company information is

not shared with other companies. In such cases, warning

messages like the following are shared; “there are 2 files

reviewed to be suspicious and has been rejected by other

companies”.

SBM and SISEB continue to carry out research on bringing

to the industry, the most effective tools used international

for supporting insurance companies to prevent fake claims

and helping them to get early notification. We also believe

that mobile accident report application which was launched

by SBM for the first time in the world and which has ever

increasing number of users will be beneficial in prevention of

fraud as well. With the increased use of the mobile accident

report, the insurance companies have the opportunity to

distinguish good customers and make correct risk choices

and correct pricing by analyzing user habits.

SBM’DEN

FROM SBM